ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

Bitmain Antminer S9 13.5TH/s APW3 Bitcoin miner အား ဗို္လ္တေထာင္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
22Lks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ဗို္လ္တေထာင္
ဒီ​ေန႔, 12:01
Asus laptopCore i7 3rd Generation အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
315,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
17-03-2018
TV & monitor အား လားရိႈး တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
50,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
လားရိႈး
17-03-2018
Lenovo Pentium အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
250,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
17-03-2018
LenovoCeleron - 6th Gen ( Black Colour) အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
245,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
16-03-2018
အာမခံ အျပည့္ ရ႐ွိၿပီး လန္း၊ေကာင္း၊သန္႔ Laptop မ်ား အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
350,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
16-03-2018
BE Sleek Pro Ultrabook (Limited Edition) အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
230,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
15-03-2018
ACER Aspire 4752 အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
175,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
15-03-2018
Alienware Gaming Laptop အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
450,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
15-03-2018
Singtech Laptop အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
120,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
15-03-2018
Lenovo Laptop အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
220,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
15-03-2018
Hp Pentium Laptop အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
150,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
15-03-2018
Acer V3-471G (Performance Series) အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
360,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
15-03-2018
Laptop အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
5,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
13-03-2018
Data Stick အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
20,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
13-03-2018
MSI GL62M 7RDX Gaming Laptop 99.99% good second hand အား သဃၤန္းကြ်န္း တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
950,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
သဃၤန္းကြ်န္း
12-03-2018
Dell.i5 အား သဃၤန္းကြ်န္း တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
270,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
သဃၤန္းကြ်န္း
12-03-2018
Asus 14 အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
350,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
11-03-2018
Slim 4TB Backup plus အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
180,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
11-03-2018
Acer Aspire Core i7 အား မႏၱေလး တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
600,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
မႏၱေလး
11-03-2018
ျပသည္ ၁-၂၀၄၅၃ ပစၥည္းမ်ား
ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအပိုင္းတြင္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာအတြက္လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမွန္သမွ်ကို ဝယ္နိုင္၊ ေရာင္းနိုင္၊လဲလွယ္နုိင္ပါသည္။ဤအပိုင္းတြင္ ေကဘယ္ၾကိဳးမ်ား၊ အင္တာနက္ကြန္ရက္ျဖန္႔စက္မ်ား၊ ေမာက္စ္မ်ား၊ ကီးဘုတ္မ်ား၊ ဝဘ္ကင္မရာမ်ား၊ဂိမ္းဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ရီဆီဗာမ်ား၊ ျပင္ပသံုးဟာ့ဒ္ရိုက္မ်ားႏွင့္ တျခားပစၥည္းကိရိယာမ်ားပါဝင္ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္းလူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔ထံမွ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ေဖာ္ျပပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္