ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

AMD 8 core CPU/ram 8gb/hdd 500/DDR 5 gp
350,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
လိႈင္
13-08-2018
japan used desktop computer system unit
85,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
လိႈင္
13-08-2018
lenovo think server Ts150 (new price above$1000)
450,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
လိႈင္
13-08-2018
lenovo i3 /ram 4/hdd 500/dvd
220,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
လိႈင္
13-08-2018
UPS 1200VAC (SVC Brand)
25,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
အင္းစိန္
13-08-2018
Dell Gaming Laptop
680,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
လိႈင္
13-08-2018
Dell Keyboard အမ်ိဳ းအစား
10,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ဒဂံုသစ္(ေျမာက္)
12-08-2018
Linksys Router
125,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
11-08-2018
Msi gaming laptop
335,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
10-08-2018
Biosystem banking type ေငြေရစက္
150,000Ks
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
10-08-2018
Showing 11-20 of 651 items
+ Submit a Free Ad အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္
+
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ