ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး

mobile legend account အား လသာ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
11,000Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
လသာ
08-03-2018
Ps2 အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
Ps2
40,000Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ရန္ကုန္
07-03-2018
Cocဂိမ္း အား ဘီးလင္း တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
10,000Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ဘီးလင္း
05-03-2018
ps2 ဂိမ္းစက္မ်ားေရာင္းမည္ အား ေမာ္လျမိဳင္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
65,000Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ေမာ္လျမိဳင္
17-03-2018
ps1 ps2 ps3ဂိမ္းေခြမ်ားသြင္းေပးသည္ အား ေမာ္လျမိဳင္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
300Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ေမာ္လျမိဳင္
17-03-2018
PS3 160 gb jail ၿပီးသား အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
300,000Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ရန္ကုန္
17-03-2018
ps2 good second မ်ားေရာင္းရန္ရိွသည္ အား ေမာ္လျမိဳင္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
65,000Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ေမာ္လျမိဳင္
17-03-2018
p2gameအစုံပါအသန္႔ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
85,000Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ရန္ကုန္
16-03-2018
p2Gameစက္ SAYO TV အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
110,000Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ရန္ကုန္
16-03-2018
Fallout4 အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
30,000Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ရန္ကုန္
16-03-2018
ps2ဂိမ္းမ်ားသြင္းထားေသာ250ဟက္ဒစ္ အား ေမာ္လျမိဳင္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
33,000Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ေမာ္လျမိဳင္
16-03-2018
ps2ဂိမ္းစက္ဝယ္ခ်င္တယ္ဗ်ာ အား Tachileik တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
40,000Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
Tachileik
16-03-2018
PC game ေခြ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
35,000Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ရန္ကုန္
15-03-2018
Titanfall4 အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
25,000Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ရန္ကုန္
15-03-2018
ps3 အား မႏၱေလး တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
120,000Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
မႏၱေလး
15-03-2018
p2 game စက္​ အိမ္​သုံး အား ေမာ္လျမိဳင္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
75,000Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ေမာ္လျမိဳင္
15-03-2018
ps2ဂိမ္းစက္အသန္႔ေရာင္းမည္ အား ေမာ္လျမိဳင္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
95,000Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ေမာ္လျမိဳင္
15-03-2018
Ps2. RM55 အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
55,000Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ရန္ကုန္
15-03-2018
PC game ေခြ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
35,000Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ရန္ကုန္
11-03-2018
Game အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
25,000Ks
ဂိမ္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ရန္ကုန္
10-03-2018
ျပသည္ ၁-၂၀၃၇ ပစၥည္းမ်ား
  • 1
  • 2
ဂိမ္းစကစားကာစလူမ်ားႏွင့္ ဝါရင့္ဂိမ္းကစားသမားမ်ားအေနျဖင့္ ဤအပိုင္းတြင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းျပီး အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္အရာမ်ားကိုေတြ႔ရွိနိုင္သည္။ ဤအပိုင္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္းမ်ား၊ဂိမ္းစက္ခံုမ်ားႏွင့္ တျခားဂိမ္းဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ိဳးအစားအဆင့္အလိုက္ ေစ်းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ပံုရိပ္ေယာင္ virtual reality ရရွိဖို႔လည္းနီးစပ္လာမွာျဖစ္ကာ ရရွိနုိင္မႈပိုေကာင္းမြန္လာမည္ဟု Ipivi မက္ေဆ့ဘုတ္အရ သိရပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္