အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား

​ေလပူ​ေလ​ေအး​ေပးစက္​ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
15,000Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 03:50
အားသြင္းအိတ္ေဆာင္ပန္ကာေလး အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
4,500Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 03:50
mini air cooler ေလး အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
6,500Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 03:50
အားသြင္း ပန္ကာေလး အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
4,500Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 03:50
mini air cooler ေလး အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
12,000Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 03:50
က်န္းမာေရးအတြက္ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
43,000Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 00:40
Mini air cooler အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
3,500Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
17-03-2018
dryer ဆိုဒ္အလတ္ အား မႏၱေလး တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
5,500Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
မႏၱေလး
17-03-2018
Fashion dryerအေသး အား မႏၱေလး တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
3,800Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
မႏၱေလး
17-03-2018
mini အိပ္ေဆာင္ပန္ကာ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
4,500Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
17-03-2018
ေလပူေလေအးစက္ေလး အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
15,000Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
17-03-2018
ေလပူေလေအးစက္ေလး အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
15,000Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
17-03-2018
ေလပူေလေအးေပးစက္ေလး အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
15,000Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
17-03-2018
အားသြင္းပန္ကာေလး အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
4,500Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
17-03-2018
mini aircooler အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
12,000Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
16-03-2018
mini air cooler ေလး အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
12,000Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
16-03-2018
mini အားသြင္း ပန္ကာေလး အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
4,500Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
16-03-2018
၂မ်ိဳးသံုးပါျဖတ္စက္/ေကာ္ပတ္ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
15,000Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
16-03-2018
အားသြင္း mini ပန္ကာေလး အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
4,500Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
16-03-2018
Water Spray Mini Fan အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
6,500Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
16-03-2018
ျပသည္ ၁-၂၀၁၀၁ ပစၥည္းမ်ား
အခုေခတ္မွာ အခ်က္အျပဳတ္ႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးက သင္ႏွစ္သက္တဲ့အလုပ္ျဖစ္ရင္ျဖစ္ေနနိုင္ပါတယ္။ အိမ္တြင္းမွာ အကုန္အက်နည္းနည္းနဲ႔ေနနုိင္ဖို႔ လိုအပ္သမွ်အားလံုး ကြ်န္ုပ္တို႔ဆိုက္မွာရွိပါသည္။ အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား( ထမင္းေပါင္းအိုး၊ မိုက္ကရိုေဝ့မီးဖို၊ဘက္စံုသံုးအိုးမ်ား၊ ေရေႏြးအိုး၊စသည္) ၊ သန္႔ရွင္းေရးသံုးစက္ပစၥည္းမ်ား ( ဖုန္စုပ္စက္၊ေရေႏြးေငြ႕သံုးၾကမ္းတိုက္စက္၊စသည္) ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား( အစစ္အကာမ်ား၊ ကက္ဆက္မ်ား၊ စသည္)တို႔ရွိပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္