အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား

Mini Air Fan
6,500Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
24-05-2018
ပန္ကာ
500,000Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ကန္ၾကီးေဒါင့္
22-05-2018
ေရေမာ္တာသံုးမတ္အား
20,000Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
21-05-2018
ေကာ္ဖီစက္
300,000Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ဒဂံုျမိဳ႕သစ္
19-05-2018
Cigarette fan
12,000Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ကမာရြတ္
18-05-2018
24V to 12V Converter
19,500Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ကမာရြတ္
18-05-2018
Alpha Brand Air Cooler
90,000Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
17-05-2018
ေရခဲေသတၱာ (japan used)
60,000Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ျမဝတီ
17-05-2018
tranformer
70,000Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
17-05-2018
Air Cooler
60,000Ks
အိမ္သံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
17-05-2018
Showing ၁-၁၀ of ၁၃၈ items
ဤအပိုင္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းက အိမ္ထိန္းသိမ္းေရးလုိအပ္ခ်က္ကို အရာရာျပည့္စံုေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရာင္းခ်သည့္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ဖုန္စုပ္စက္မ်ား၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ား၊ ပန္းကန္ေဆးစက္မ်ား၊ အေႏြးေပးစက္မ်ား၊ ပန္ကာမ်ား၊ ေရခဲေသတၱာမ်ား၊ ေလသန္႔စက္မ်ား၊ ေလေအးေပးစက္မ်ားနွင့္အျခား ပစၥည္းမ်ားပါဝင္သည္။ ရရွိနုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ပါကင္ပိတ္ပစၥည္းအသစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္သာသံုးရျပီးေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ေရာင္းသည့္ ပစၥည္းေဟာင္းမ်ားပါဝင္သည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္