ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား

I pad air 2 (64gb)wifi only
420,000Ks
ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 11:32
Samsung Galaxy TAB 4
100,000Ks
ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား
ပန္းဘဲတန္း
ဒီ​ေန႔, 10:24
Samsung Galaxy TAB 4
110,000Ks
ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား
ပန္းဘဲတန္း
ဒီ​ေန႔, 10:23
Samsung Galaxy TAB J
135,000Ks
ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား
ပန္းဘဲတန္း
ဒီ​ေန႔, 10:22
Samsung Galaxy TAB S2
285,000Ks
ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား
ပန္းဘဲတန္း
ဒီ​ေန႔, 10:20
Mi Note Lte
90,000Ks
ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား
ပန္းဘဲတန္း
ဒီ​ေန႔, 10:18
Mi 5X
190,000Ks
ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား
ပန္းဘဲတန္း
ဒီ​ေန႔, 10:17
Mi Max 2
280,000Ks
ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား
ပန္းဘဲတန္း
ဒီ​ေန႔, 10:16
Huawei Nova 2i
260,000Ks
ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 10:14
Samsung Galaxy S3
75,000Ks
ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 10:13
Showing ၁-၁၀ of ၆၀၆ items
တပတ္ရစ္ (သို႔မဟုတ္) အသစ္စက္စက္ ဖုန္းမ်ား၊ တက္ဘလက္ခ္မ်ား၊ အိုင္ဖုန္းမ်ား၊ အိုက္ပက္ခ္၊ ဆမ္ေဆာင္း၊ အယ္လ္ဂ်ီ၊ ဆိုနီႏွင့္ အျခားေသာတံဆိပ္မ်ားစြာကို ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္