တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု

ျမန္မာစာတန္းထိုး ႏိုင္ငံျခား HD Movies မ်ား အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
100Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
27-02-2018
6လက္မခြဲ စပီကာ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
38,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
17-03-2018
A 10 Bluetooth Box အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
21,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
17-03-2018
Full HD Movies အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
200Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
17-03-2018
PIONEER / carrozzeria 12 '' CAR WOOFER အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
180,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
17-03-2018
camera NIKon အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
150,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
16-03-2018
ျမန္မာစာတန္းထိုး HD Movie မ်ား အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
100Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
16-03-2018
A 10 Bluetooth Box instock အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
24,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
16-03-2018
၆လက္မခြဲ bluetooth စပီကာ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
38,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
16-03-2018
Armaggeddon A7 21 Speaker အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
120,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
15-03-2018
A10bluetooth box အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
24,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
15-03-2018
sound boxအသစ္ အား ျမစ္ၾကီးနား တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
135,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ျမစ္ၾကီးနား
15-03-2018
Meeblip Triode Bass Synthesizer အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
165,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
15-03-2018
TC Electronic HOF Mini Guitar Padel အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
100,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
15-03-2018
Korg SQ1 Step Sequencer အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
105,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
15-03-2018
ေရာင္းမည္ အား ေတာင္ၾကီး တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
80,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ေတာင္ၾကီး
15-03-2018
KTV မိုက္ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
18,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
15-03-2018
ျမန္မာစာတန္းထုိး HD Movies အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
100Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
15-03-2018
drv 1000 video ကင္မရာ dv tape အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
200,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
15-03-2018
YAMAHA AR-1500 အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
45,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
15-03-2018
ျပသည္ ၁-၂၀၈၀ ပစၥည္းမ်ား
ဤအပိုင္းတြင္ တီဗီမ်ားအျပင္ အိမ္သံုး၊ရံုးသံုးႏွင့္ ကားတြင္သံုးရန္ ဗီဒီယိုႏွင့္အသံပိုင္းဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ား(အသံခ်ဲ႕စက္ငယ္္၊ ေခြဖတ္စက္၊ျမဴးဇစ္စင္တာမ်ား၊ အိမ္သံုးအသံခ်ဲ႕စက္မ်ား၊ကားအသံစနစ္) ကို ဝယ္ယူႏိုင္၊ေရာင္းခ်နိုင္၊ လဲလွယ္နိုင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ဘယ္အေျခအေနမွာရွိေနတဲ့ စက္ပစၥည္းတစ္ခုခုကိုမဆို မတူညီတဲ့ေရြးခ်ယ္မႈေတြ၊ မတူညီသည့္ေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ ရွာေဖြေတြ႔ရွိနိုင္ပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္