တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု

ျမန္မာစာတန္းထိုး HD ဇာတ္ကားမ်ား
100Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
17-06-2018
Nikon D5100 18-105 len
550,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
မံုရြာ
16-06-2018
Nikon d5100 Dslr camera
550,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
မံုရြာ
16-06-2018
Digital Camera
150,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ကေလာ
15-06-2018
P2P WiFi 360 CCTV Camera
140,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္
14-06-2018
CCTV
23,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ေရႊဘို
14-06-2018
sony camera(steadyshot dsc-w510)
85,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
14-06-2018
Remax RB 500HB
65,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
မႏၱေလး
13-06-2018
SHARP 39
250,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
13-06-2018
SHURE MIC
115,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
မႏၱေလး
11-06-2018
Showing ၁-၁၀ of ၁၃၇ items
ဤအပိုင္းတြင္ တီဗီ၊ ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံုႏွင့္အသံဖိုင္ကိရိယာမ်ား ေရာင္းျခင္း၊ဝယ္ျခင္းႏွင့္ ေပးျခင္းအတြက္ပါဝင္သည္။ ဤတြင္ အိမ္/ရံုးခန္းအတြက္ ကိရိယာစက္ပစၥည္းမ်ား၊ ကားအသံစနစ္၊ စသည့္ အသစ္အေဟာင္းမ်ားကို ေတြ႔ရွိနုိင္ပါမည္။ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားသည္အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေစ်းႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ဳိးျဖင့္ ေရာင္းခ်ထားသည္။ဤအပိုင္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွ ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာကိရိယာပစၥည္း မ်ားႏွင့္ မာလ္တီမီဒီယာစနစ္မ်ားအမ်ိဳးအစားအားလံုးကို တစ္ေနရာတည္းမွာ အားလံုးပါဝင္လ်က္ရွိသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္