တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု

အေ၀းၾကည့္ မွန္ေျပာင္း 40X60 (1500/9500M)
23,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ဗဟန္း
ဒီ​ေန႔, 14:21
Steelseries Arctis 3 (7.1 Surround)
115,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ကမာရြတ္
24-06-2018
Movie Data Store
200Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ျမိတ္
24-06-2018
nikon
200,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
Mahlaing
23-06-2018
Car Rareview Display Monitor
24,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ကမာရြတ္
22-06-2018
KENWOOD AMP AND SONY SPEAKER
190,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ရန္ကုန္
22-06-2018
bluetooh speaker
8,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
မႏၱေလး
20-06-2018
camera
200,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ဆြမ္ပရာဘြန္
20-06-2018
Sony HD 32x
50,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
ဟားခါး
20-06-2018
Canon60D
450,000Ks
တီဗီ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံု
မႏၱေလး
19-06-2018
Showing ၁-၁၀ of ၁၃၅ items
ဤအပိုင္းတြင္ တီဗီ၊ ဗီဒီယို၊ဓာတ္ပံုႏွင့္အသံဖိုင္ကိရိယာမ်ား ေရာင္းျခင္း၊ဝယ္ျခင္းႏွင့္ ေပးျခင္းအတြက္ပါဝင္သည္။ ဤတြင္ အိမ္/ရံုးခန္းအတြက္ ကိရိယာစက္ပစၥည္းမ်ား၊ ကားအသံစနစ္၊ စသည့္ အသစ္အေဟာင္းမ်ားကို ေတြ႔ရွိနုိင္ပါမည္။ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားသည္အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေစ်းႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ဳိးျဖင့္ ေရာင္းခ်ထားသည္။ဤအပိုင္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွ ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာကိရိယာပစၥည္း မ်ားႏွင့္ မာလ္တီမီဒီယာစနစ္မ်ားအမ်ိဳးအစားအားလံုးကို တစ္ေနရာတည္းမွာ အားလံုးပါဝင္လ်က္ရွိသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္