Sign in

Iphone 4s (16 gb)

67,000 Ks

Iphone 4s (16 gb)
Iphone 4s (16 gb)
Iphone 4s (16 gb)
Iphone 4s (16 gb)
 • Tamwe
 • 2018.07.14
 • № 182897
 • ရန္ကုန္ တာေမြ သီတာမွတ္တုိင္အနီ
  📞 09975805463
  67000ks
  ေစ်းေပါေပါနဲ႔ iphone ကုိင္လုိ႔ရမယ္ iphone4s
  ျမန္မာစားဘာညာအားလုံးပါၿပီအသင့္သုံးယုံးပဲ
  ဘာအဲရာမွမ႐ွိ႔ဘူ ဖုန္းဆုိဒ္ကလည္အထာက်တယ္သုံးလုိ႔လည္အရမ္းေကာင္းတယ္ မန္မုိရီကလည္ 16gb ဆုိေတာ့ဘာလုိေသးလည္ဗ်
  အျဖဴ / အမဲ ၂ေရာင္႐ွိ႔တယ္ ေရာင္းေစ်းေလလည္တန္တန္ပဲ 67000ks okတယ္မလာ
Report

Attention!

By using our site, you acknowledge that you have read our Privacy Policy and you agree to our use of cookies.

Ok