Sign in

Hp Laptop

60,000 Ks

Hp Laptop
Hp Laptop
Hp Laptop
Hp Laptop
Hp Laptop
 • Yangon
 • 2018.11.27
 • № 271609
 • ေစ်းတန္တန္ေလး ပုံအျမင္ဘယ္ အမ်ားႀကီးမေျပာေတာ့ဘူး
  ေနာက္ဆုံးေစ်း ထက္မေလ်ာ့ေတာ့ပါ ဥိသူယူ
  Lcd ထိထားတယ္ ဗုိက္နားေနလုိ႔ ထက္ေလ်ာ့လာိက္တာ မနက္ျဖန္အပီးေရာင္းမယ္
  တကယ္ဝယ္မည္သူသာ ဖုန္းဆက္ေပးပါ
  ရန္ကုန ္သာေကတ. 09960526121
Report
Similar Ads:
30,000 Ks

Computers and Accessories

 • Yangon
 • 2019.03.19
100,000 Ks

Computers and Accessories

 • Thaketa
 • 2019.03.15
15 Lks

Computers and Accessories

 • Yangon
 • 2019.03.11
Call

Attention!

By using our site, you acknowledge that you have read our Privacy Policy and you agree to our use of cookies.

Ok