Sign In

Townace 97

102Lks

Townace 97
Townace 97
Townace 97
Townace 97
Townace 97
 • Yangon
 • 16-09-2018
 • № 236110
 • Townace 97ေအာ္ပတ္လည္ေရာင္းမည္။
  Aircon ေအးစိမ့္၊Power Stearing၊
  2wheel၊လူအမည္ေပါက္၊လုပ္ငန္းပါ၊
  လိုင္စင္အသစ္၊Diesel၊Mannual Gear
  2c
  ဘုအင္ဂ်င္၊အင္ဂ်င္အေငြ႕လြတ္၊
  တာယာ ၈၀%ေကာင္း၊ေအာ္ေဆး၊
  ကားအတိုက္အခိုက္႐ွင္း၊diesel
  အမွန္၊
  ၁ တန္အမွန္၊RTA
  ၁၁သိန္းအေကာင္လိုက္
  ထုပီးသားကားသန္႔ကားအမွန္၊သံပတ္ကား
  အမိုးကိုင္း၊ထိုင္ခံု၊ေျခနင္းပါပီးကားသန္႔ေလး
  ေရာင္းလိုပါသည္။
  Prize-102သိန္းေရာင္းမည္။
  Ph.09977980007
Report
You want buy something?

Official site ipivi - free private ads with easy surfing. ipivi - classifieds site. Buy and sell electronics, cars, fashion apparel, pets, sporting goods, furniture, books, hobby items and everything else on Myanmar's online marketplace. You can find job, services and real estates except usual goods on ipivi.

1