ဂီတတူရိယာမ်ား

YAMAHA PSR 290 အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
150,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
ရန္ကုန္
17-03-2018
e guitar အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
70,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
ရန္ကုန္
16-03-2018
Keyboard အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
100,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
ရန္ကုန္
16-03-2018
ဂစ္တာေလးေရာင္းခ်င္တယ္ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
30,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
ရန္ကုန္
16-03-2018
Guitar အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
65,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
ရန္ကုန္
16-03-2018
KEYBOARD အား ကလေးမြို့ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
50,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
ကလေးမြို့
16-03-2018
Vision Guitar Japan အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
70,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
ရန္ကုန္
15-03-2018
Korg Volca Beats အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
162,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
ရန္ကုန္
15-03-2018
psr175 အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
100,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
ရန္ကုန္
15-03-2018
ဂစ္​တာ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
60,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
ရန္ကုန္
15-03-2018
ဂီတ အား မူဆယ္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
20,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
မူဆယ္
15-03-2018
Japan Good Scond Hand piano (88)key အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
500,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
ရန္ကုန္
15-03-2018
88 keys Electric Pianos ( Japan Second Hand ) အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
400,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
ရန္ကုန္
15-03-2018
ဂီတာ အား မူဆယ္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
30,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
မူဆယ္
15-03-2018
Altay BT618 အား မူဆယ္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
45,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
မူဆယ္
15-03-2018
ဝါသနာတူမ်ားအတြက္ ဂီတာေလးတစ္လက္ အား ေနျပည္ေတာ္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
15,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
ေနျပည္ေတာ္
15-03-2018
yamaha psr E423 အား မံုရြာ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
190,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
မံုရြာ
15-03-2018
NOVATION အား မူဆယ္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
220,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
မူဆယ္
15-03-2018
Nektar Impact GX61GX49 အား မူဆယ္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
220,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
မူဆယ္
15-03-2018
ဂီတာ အား မူဆယ္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
25,000Ks
ဂီတတူရိယာမ်ား
မူဆယ္
15-03-2018
ျပသည္ ၁-၂၀၃၅ ပစၥည္းမ်ား
  • 1
  • 2
သီခ်င္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ကေတာ့ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည္ ၾကိဳးတပ္ တူရီယာမ်ား၊ ေလမႈတ္တူရီယာမ်ားႏွင့္ ကီးဘုတ္ မ်ားကို အသစ္ေရာတစ္ပတ္ရစ္ပါဝယ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ ေတးဂီတႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ေတးဂီတႏုတ္စ္မ်ား၊ အပိုပစၥည္းမ်ား၊ ေတးသီးခ်င္းစုစည္းမႈမ်ား၊ကက္ဆတ္ေခြမ်ား၊ အသံဖမ္းစက္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝဘ္ဆိုက္မွာ အသက္သားဆံုးေသာေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ဝယ္ယူႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္