အပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ အပင္မ်ား

လက္ေဆာင္ပန္းစည္း
15,000Ks
အပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ အပင္မ်ား
အင္းစိန္
12-09-2018
ဒန္ဒိုသစ္ခြ
3,000Ks
အပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ အပင္မ်ား
စစ္ကိုင္း
05-09-2018
မေလးစကား
12,000Ks
အပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ အပင္မ်ား
ရန္ကုန္
16-09-2018
American Pitcher Plant
9,000Ks
အပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ အပင္မ်ား
ရန္ကုန္
13-09-2018
Venus Flytrap@နတ္သမီးေထာင္ေခ်ာက္ပင္
8,500Ks
အပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ အပင္မ်ား
ရန္ကုန္
08-09-2018
ေက်ာက္စိမ္းဂမုန္း
3,500Ks
အပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ အပင္မ်ား
ရန္ကုန္
08-09-2018
Showing 1-6 of 6 items
Gardening is a good and useful hobby. However, it requires significant investment at the initial stage. How to save if you live in ျမန္မာ? Find all the necessary products at the lowest prices on ipivi. This section contains seeds and young plants for garden and home, gardening tools, turf, fertilizers, plant protection products and other related items.
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္
+
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ