အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား

ဝါးတူ
850.00Ks
အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
24-09-2018
Hot potအိုး
30,000.00Ks
အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား
မႏၱေလး
20-09-2018
Hot pot အိုး
18,000.00Ks
အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား
မႏၱေလး
19-09-2018
အနံ႔ပါတဲ့ဖေယာင္း
2,000.00Ks
အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား
ျပည္
16-09-2018
Hot Dog Machine (Parking)
130,000.00Ks
အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား
စမ္းေခ်ာင္း
12-09-2018
ဘက္စံုသံုးဆပ္ျပာဆီ
450.00Ks
အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား
မႏၱေလး
11-09-2018
႐ွီတာကီမိႈ
1,000.00Ks
အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
04-09-2018
တ႐ုတ္ဇီးသီး
1,000.00Ks
အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
04-09-2018
မာလာဟင္း
1,000.00Ks
အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
04-09-2018
ေျမအိုးျမႇီး႐ွည္
1,000.00Ks
အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
04-09-2018
Showing 1-10 of 309 items
ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ အသစ္စက္စက္အိမ္ရွင္မမ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ ခ်က္ျပဳတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ လွပ၍ဘက္စံုသံုးနိုင္ေသာစားပြဲတင္အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ အေသးစားမီးဖုိေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား ( ေမႊစက္၊ၾကိတ္စက္၊ခ်ိန္တြယ္စက္၊စသည္) ၊ မုန္႔ဖုတ္ပံုစံခြက္၊ အသီးႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္လွီးျဖတ္စက္ဈ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းသံုးအလွပံုေဖာ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေရာင္းခ်ထားေသာ တျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ အသံုးဝင္သည့္ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ ျမန္ဆန္လြယ္ကူအရသာရွိေသာခ်က္ျပဳတ္မႈအေတြ႔ႊအၾကံဳရရွိရန္ လိုအပ္သမွ်အရာအားလံုးကို ရွာေဖြနိုင္သည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္
+
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ