အ​ေကာင္​့ဝင္​ရန္​

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ရွ ျမန္မာ

ျဖင့္ စီမည္:
 
 

ေစ်းႏႈန္း

-

Grass Fence

7 Ks

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး

  • ေနျပည္ေတာ္
  • 2019.11.23

ျပသည္ ၁-၁ ပစၥည္းမ်ား.

ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ တံခါးမ်ား၊ျပတင္းေပါက္မ်ား၊နံရံကပ္စကၠဴမ်ား၊ ေၾကြျပား၊ ေရမီးစနစ္အတြက္ကိရိယာမ်ား၊ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အေခ်ာသတ္ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို အသစ္ေရာ၊ အေဟာင္းပါ ေစ်းအသက္သာဆံုးရရွိနုိင္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးက႑သည္ ipivi.com အခမဲ့ေၾက္ာျငာဝဘ္ဆိုက္ေၾကာင့္ အကုန္အက်ပိုသက္သာေနပါျပီ။

ရိုးရွင္းေသာအပလီေကးရွင္း - လြယ္ကူေသာေစ်း၀ယ္မွဳ