ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း

မွန္ပံုး
40,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
25-04-2018
Sofa
120,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ပုစြန္ေတာင္
25-04-2018
ေမာ္တာဓားစက္
100,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
25-04-2018
ႀကိတ္သားဘီဒုိ
145,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
25-04-2018
တစ္ေယာက္အိပ္ေလထိုးေမႊ႔ယာ
25,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
25-04-2018
၈ မ်ိ ဳ းသံုး ေရပိုက္ေခါင္း
8,500Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
25-04-2018
ဆိုဖာေရာင္းရန္
450,000Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်
25-04-2018
စကားေျပာေဖာ္
8,500Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
25-04-2018
sewing machine
15Lks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
25-04-2018
ေရစစ္ေခါင္းသဘက္
4,500Ks
ပရိေဘာဂႏွင့္အတြင္းပိုင္း
ရန္ကုန္
25-04-2018
Showing ၁-၁၀ of ၃၄၄ items
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစဆံုးျဖစ္သည့္နည္းလမ္းအေနျဖင့္ ေနအိမ္ႏွင့္ရံုးခန္းမွ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ားကို ေရာင္းျခင္း၊ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္အလဲအထပ္လုပ္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ အျမဲလိုလို စတိုင္က်လွပျပီးေခတ္မီတဲ့အခန္းတြင္းအျပင္အဆင္တစ္ရပ္ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔လိုအပ္သည့္အရာတိုင္းကိုရွာေဖြ ႏိုင္သလို ေရာင္းခ်ျခင္း၊တပတ္ရစ္ပစၥည္းမ်ားကိုဝယ္ယူျခင္းမ်ားကိုပါလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ဆိုဖာမ်ား၊ကုလားထိုင္မ်ား၊ စားပြဲမ်ား၊လက္တင္ပါကုလားထိုင္မ်ား၊ဗီဒီုမ်ားႏွင့္အျခားအိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ားကပို ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူရွာေဖြ ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္