အလုပ္အကိုင္မ်ား

International School Teachers
10Lks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကင္း
21-05-2018
Show Room Manager
800,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
သဃၤန္းကြ်န္း
08-05-2018
Certificate In Project Management
200,000Ks
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
ရန္ကုန္
30-04-2018
Digital Marketer
300,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
မရမ္းကုန္း
28-04-2018
Manager for Car Battery
400,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
13-05-2018
#အလုပ္သင္ #စာရင္းကိုင္ ေခၚယူျခင္း
300,000Ks
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
ရန္ကုန္
30-04-2018
Junior_Office_Staff/HR/Admin_Training သင္တန္း
120,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
မႏၱေလး
12-04-2018
Showing ၁-၇ of items
သင့္အေနျဖင့္ Ipivi မွာ အလုပ္ရွာေဖြျခင္းမ်ား၊အလုပ္ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ားကို အျမဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမွာ လစ္လပ္အလုပ္ေနရာမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာစနစ္တစ္ ရပ္အေနျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝဘ္ဆိုက္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ လူၾကည့္အမ်ားဆံုး ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ပါသည္။ Ipivi ရဲ႕ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္က အလုပ္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္သင့္ေတာ္မည့္အလုပ္ေနရာရွာေဖြမႈ အတြက္ အလြယ္ကူဆံုးေသာနညး္လမ္းျဖစ္ပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္