ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

Find Junior Office Staff/HR/Admin Training in ရန္ကုန္ on ipivi.com
120,000Ks
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
ရန္ကုန္
09-03-2018
Find . in ရန္ကုန္ on ipivi.com
.
100Ks
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
ရန္ကုန္
06-03-2018
Find Junior Office Staff/HR/Admin Training @ Hledan Class in ရန္ကုန္ on ipivi.com
120,000Ks
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
ရန္ကုန္
04-03-2018
Find Junior Office Staff/HR/Admin Training @ Hledan Class in မႏၱေလး on ipivi.com
120,000Ks
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
မႏၱေလး
24-02-2018
Find Junior_Office_Staff/HR/Admin_Training ရံုးခ်ိန္လြတ္ သင္တန္း in မႏၱေလး on ipivi.com
120,000Ks
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
မႏၱေလး
20-02-2018
Find Junior_Office_Staff/HR/Admin_Training in ရန္ကုန္ on ipivi.com
120,000Ks
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
ရန္ကုန္
17-02-2018
ျပသည္ ၁-၆ ပစၥည္းမ်ား
သင့္အေနျဖင့္ ipivi မွာ အလုပ္ရွာေဖြျခင္းမ်ား၊အလုပ္ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ားကို အျမဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမွာ လစ္လပ္အလုပ္ေနရာမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာစနစ္တစ္ ရပ္အေနျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝဘ္ဆိုက္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ လူၾကည့္အမ်ားဆံုး ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ပါသည္။ ipivi ရဲ႕ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္က အလုပ္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္သင့္ေတာ္မည့္အလုပ္ေနရာရွာေဖြမႈ အတြက္ အလြယ္ကူဆံုးေသာနညး္လမ္းျဖစ္ပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္