လစ္လပ္ေနရာမ်ား

International School Teachers
10Lks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကင္း
21-05-2018
Show Room Manager
800,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
သဃၤန္းကြ်န္း
08-05-2018
Digital Marketer
300,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
မရမ္းကုန္း
28-04-2018
MTZ Thai Language Center
250,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
24-05-2018
Manager for Car Battery
400,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
13-05-2018
Junior_Office_Staff/HR/Admin_Training သင္တန္း
120,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
မႏၱေလး
12-04-2018
Showing ၁-၆ of items
ျမန္မာနို္င္ငံတြင္ အလန္းဆံုးအလုပ္ေၾကာ္ျငာအခ်က္အလက္မ်ား။ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ေဆးဝါး၊ အေရာင္းအဝယ္၊အစားအေသာက္လုပ္ငန္းႏွင့္အျခားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားအပါအဝင္ အလုပ္ေခၚစာေၾကာ္ျငာအသစ္စက္စက္မ်ား။အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဤအပိုင္းတြင္ သင့္ေတာ္မည့္ပညာရွင္ကို ရွာေဖြနိုင္သည္။ေၾကာ္ျငာမ်ား၏မွန္ကန္စစ္မွန္မႈကို စစ္ေဆးသူမ်ားက အျမဲဆန္းစစ္လ်က္ရွိသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္