လစ္လပ္ေနရာမ်ား

ျပည္​ပအလုပ္​အကိုင္​ ရာထူးအတြက္​ အလံု တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့​ေလွ်ာက္​ပါ
700,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
အလံု
10-03-2018
ဝန္ထန္အလိုရီွသည္ ရာထူးအတြက္​ မႏၱေလး တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့​ေလွ်ာက္​ပါ
100,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
မႏၱေလး
15-03-2018
စားေသာက္ဆိုင္ဝန္ထမ္း ရာထူးအတြက္​ မႏၱေလး တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့​ေလွ်ာက္​ပါ
100,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
မႏၱေလး
14-03-2018
Online Jobs in India - without any investment ရာထူးအတြက္​ ဘိုကေလး တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့​ေလွ်ာက္​ပါ
150,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ဘိုကေလး
07-03-2018
အခိ်န္ပိုင္း marketing ၀န္ထမ္းအလိုရွိသည္ ရာထူးအတြက္​ တာေမြ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့​ေလွ်ာက္​ပါ
10,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
တာေမြ
27-02-2018
Room Attendant ရာထူးအတြက္​ သာေကတ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့​ေလွ်ာက္​ပါ
30Lks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
သာေကတ
26-02-2018
Taxi Driver ရာထူးအတြက္​ ပုစြန္ေတာင္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့​ေလွ်ာက္​ပါ
15,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ပုစြန္ေတာင္
25-02-2018
Earn $35 - $55 Per Commission! ရာထူးအတြက္​ လိြဳင္ေကာ္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့​ေလွ်ာက္​ပါ
10,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
လိြဳင္ေကာ္
23-02-2018
Condo for rent ရာထူးအတြက္​ ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့​ေလွ်ာက္​ပါ
20Lks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
21-02-2018
ေန႔စားလရွင္း ဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္း ရာထူးအတြက္​ ေက်ာက္တံတား တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့​ေလွ်ာက္​ပါ
160,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ေက်ာက္တံတား
21-02-2018
အလုပ္သင္- အမ်ိဳးသမီး *၅* ဦး ရာထူးအတြက္​ ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့​ေလွ်ာက္​ပါ
120,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
19-02-2018
ျပသည္ ၁-၁၁၁၁ ပစၥည္းမ်ား
သင့္အေနျဖင့္ ipivi မွာ အလုပ္ရွာေဖြျခင္းမ်ား၊အလုပ္ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ားကို အျမဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမွာ လစ္လပ္အလုပ္ေနရာမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာစနစ္တစ္ ရပ္အေနျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝဘ္ဆိုက္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ လူၾကည့္အမ်ားဆံုး ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ပါသည္။ ipivi ရဲ႕ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္က အလုပ္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္သင့္ေတာ္မည့္အလုပ္ေနရာရွာေဖြမႈ အတြက္ အလြယ္ကူဆံုးေသာနညး္လမ္းျဖစ္ပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္