လစ္လပ္ေနရာမ်ား

Marketing(Female)
150,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
16-07-2018
Production Manager (Male)
700,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
08-08-2018
Technical Sale & Marketing
400,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကင္း
04-08-2018
Accountant –Female (5)Posts
500,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
02-08-2018
သန္ ့ရွင္းေရး - မ (၁) ဦး
110,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
30-07-2018
Assistant Warehouse Account
300,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
27-07-2018
English to Chinese and vice versa translator
15Lks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
27-07-2018
Housekeeping Manager
12Lks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
27-07-2018
Senior Mobile Developer (iOS)
13Lks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
27-07-2018
Software Developer
500,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
27-07-2018
Showing 1-10 of 16 items
  • 1
  • 2
ျမန္မာနို္င္ငံတြင္ အလန္းဆံုးအလုပ္ေၾကာ္ျငာအခ်က္အလက္မ်ား။ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ေဆးဝါး၊ အေရာင္းအဝယ္၊အစားအေသာက္လုပ္ငန္းႏွင့္အျခားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားအပါအဝင္ အလုပ္ေခၚစာေၾကာ္ျငာအသစ္စက္စက္မ်ား။အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဤအပိုင္းတြင္ သင့္ေတာ္မည့္ပညာရွင္ကို ရွာေဖြနိုင္သည္။ေၾကာ္ျငာမ်ား၏မွန္ကန္စစ္မွန္မႈကို စစ္ေဆးသူမ်ားက အျမဲဆန္းစစ္လ်က္ရွိသည္။
+ Submit a Free Ad အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္
+
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ