လစ္လပ္ေနရာမ်ား

Marketing(Female)
150,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
16-07-2018
Engineer
500,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
လိႈင္
13-07-2018
waiter
120,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ျပင္ဦးလြင္
02-07-2018
Senior Accountants. Female (2)
တန္ဖိုးမေရးထားပါ
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
17-07-2018
Job Opportunity
တန္ဖိုးမေရးထားပါ
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
မႏၱေလး
16-07-2018
Team Leader (Outsourcing team)
တန္ဖိုးမေရးထားပါ
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
16-07-2018
Sale Girl မ၅၀ဦး
150,000Ks
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
16-07-2018
Job Opportunity
တန္ဖိုးမေရးထားပါ
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
16-07-2018
Senior Operation manager
တန္ဖိုးမေရးထားပါ
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
ရန္ကုန္
16-07-2018
Admin assistant -3posts (Male/Female)
တန္ဖိုးမေရးထားပါ
လစ္လပ္ေနရာမ်ား
မႏၱေလး
15-07-2018
Showing 1-10 of 146 items
ျမန္မာနို္င္ငံတြင္ အလန္းဆံုးအလုပ္ေၾကာ္ျငာအခ်က္အလက္မ်ား။ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ေဆးဝါး၊ အေရာင္းအဝယ္၊အစားအေသာက္လုပ္ငန္းႏွင့္အျခားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားအပါအဝင္ အလုပ္ေခၚစာေၾကာ္ျငာအသစ္စက္စက္မ်ား။အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဤအပိုင္းတြင္ သင့္ေတာ္မည့္ပညာရွင္ကို ရွာေဖြနိုင္သည္။ေၾကာ္ျငာမ်ား၏မွန္ကန္စစ္မွန္မႈကို စစ္ေဆးသူမ်ားက အျမဲဆန္းစစ္လ်က္ရွိသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္