အလုပ္အကိုင္မ်ား

Line Manager & Korea Translator
400,000.00Ks
အလုပ္ကမ္းလွမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
20-09-2018
လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား
144,000.00Ks
အလုပ္ကမ္းလွမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
04-09-2018
Showing 1-2 of 2 items
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္
+
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ