အ​ေကာင္​့ဝင္​ရန္​
  • တည္ေနရာေျပာင္းမည္

အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္း ရွ ျပည္

ျဖင့္ စီမည္:

ေစ်းႏႈန္း

-

No ads found.

Create the first ad in this category!

အိမ္သံုးႏွင့္လုပ္ငန္းသံုး အိမ္ျခံေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေရာင္းျခင္း၊ဝယ္ျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္းစသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး။ပင္မ၊ဒုတိယႏွင့္လုပ္ငန္းသံုးအိမ္ျခံေျမကိစၥႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ေၾကာ္ျငာမ်ားပါဝင္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းအၾကီးမားဆံုး အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈ။ ေရာင္းသူ၊ဝယ္သူ၊ ေျမရွင္ႏွင့္ငွားရမ္းသူမ်ား အတြက္ အမွန္ကန္ဆံုုးေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုးအေနအထား။

ရိုးရွင္းေသာအပလီေကးရွင္း - လြယ္ကူေသာေစ်း၀ယ္မွဳ