အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္း

Apartment Sale in Sanchaung (ID-260)
700Lks
ေရာင္းခ်ရန္
စမ္းေခ်ာင္း
21-09-2018
Grand Myay Nu Condo For Rent and Sale (ID-743)
23Lks
ငွါးရမ္းရန္
စမ္းေခ်ာင္း
20-09-2018
Condo Rent (ID-733)
15Lks
ငွါးရမ္းရန္
စမ္းေခ်ာင္း
03-09-2018
Condo Rent in Sanchaung (ID-732)
24Lks
ငွါးရမ္းရန္
စမ္းေခ်ာင္း
31-08-2018
HOUSE RENT IN SANCHAUNG (ID-1194)
45Lks
ငွါးရမ္းရန္
စမ္းေခ်ာင္း
31-07-2018
ForRent Mini Condo behind City Mart
11Lks
ငွါးရမ္းရန္
စမ္းေခ်ာင္း
24-09-2018
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ တိုက္ခန္းအေရာင္း
290Lks
ေရာင္းခ်ရန္
စမ္းေခ်ာင္း
23-09-2018
ForRent Mini Condo behind City Mart
12Lks
ငွါးရမ္းရန္
စမ္းေခ်ာင္း
17-09-2018
penthouse for rent in Sanchaung Area
10Lks
ငွါးရမ္းရန္
စမ္းေခ်ာင္း
17-09-2018
penthouse for rent in Sanchaung Area
950,000Ks
ငွါးရမ္းရန္
စမ္းေခ်ာင္း
15-09-2018
Showing 1-10 of 15 items
  • 1
  • 2
အိမ္ျခံေျမဝယ္၊ေရာင္း၊ငွား၊အလဲအထပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာ အိမ္ျခံေျမႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို တတ္ကၽြမ္းေသာအိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားကလုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း (အိမ္မ်ား၊ တိုက္ခန္းမ်ား၊ ေျမကြက္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္အခန္းမ်ား၊အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာမ်ား အစရွိသည့္ အိမ္ျခံေျမ) မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကိုျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပေပး ေနပါသည္။ မ်က္စိတစ္မွိတ္အတြင္း အိမ္ျခံေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခက္အခဲမ်ားေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္
+
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ