အ​ေကာင္​့ဝင္​ရန္​

အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား ရွ စစ္ေတြ

ျဖင့္ စီမည္:
 

ေစ်းႏႈန္း

-

GSD /အယ္ေဇးရွင္း အသက္ ၁ႏွစ္ေ က ်ာ္

300,000 Ks

အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား

  • စစ္ေတြ
  • 2020.03.25

ျပသည္ ၁-၁ ပစၥည္းမ်ား.

ယခုအပိုင္းတြင္ စစ္ေတြ အတြင္း အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မ်ားေရာင္းဝယ္ရန္အတြက္ပါဝင္ပါသည္။ ပါပီေခြးေလး၊ ေၾကာင္ သို႕မဟုတ္ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မ်ားရွာေဖြေနပါက ယခုအပိုင္းတြင္ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ သင္မဝယ္ယူခင္ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းထားႏိုင္ပါသည္။

ရိုးရွင္းေသာအပလီေကးရွင္း - လြယ္ကူေသာေစ်း၀ယ္မွဳ