အ​ေကာင္​့ဝင္​ရန္​

လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

1. လူလိမ္ေတြကို သတိထားပါ၊ အလိမ္အညာေတြကိုဘယ္လိုေရွာင္ရွားၾကမလဲ

ipivi.com သည္ အခမဲ့ျပည္တြင္းေၾကာ္ျငာဝဘ္ဆိိုက္ျဖစ္ပါသည္။ ရွာေဖြၾကည့္ရႈရလြယ္ကူသည့္ အခမဲ့ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏အၾကီးဆံုးဝဘ္ဆိိုက္ျဖစ္ပါသည္။ဒီေနရာမွာ အလုပ္အကိိုင္၊ေနအိမ္အေဆာက္အအံုုမ်ား၊ တစ္ကိိုယ္ေရသံုးပစၥည္းမ်ား၊အလိုရွိသမွ်ပစၥည္းမ်ား၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စသည့္က႑မ်ားစြာျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို အေသးစိတ္ရွာေဖြနိုင္ပါသည္။ ေၾကာ္ျငာအားလံုးကအခမဲ့့ျဖစ္ျပီး ရွာရလြယ္ကူပါသည္။ ဤဝဘ္ဆိုက္သည္ ဘယ္ဆိုင္ထက္မဆို ေစ်းသက္သာသည့္ပစၥည္းကို အခ်ိန္တိုအတြင္းေတြ႔ရွိနုိင္ဖို႔အာမခံသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အထင္ရွားဆံုးႏွင့္ အထူးျခားဆံုး ျပိဳင္ဘက္ကင္းေၾကာ္ျငာဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ပါသည္။

ဤအခ်က္ကပဲ ဝယ္သူမ်ားကို လိမ္လည္လွည့္ျဖားရန္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားအျမဲထြင္ေနသည့္ မလိုလားအပ္ေသာ လူလိ္မ္လူေကာက္မ်ား မ်က္စိက်စရာျဖစ္လာသည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ရန္ ကာကြယ္ရမည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တိုု႔တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။

ဝယ္သူမ်ားကို အျဖစ္မ်ားဆံုးလိမ္လည္မႈမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။ ေသခ်ာစြာဖတ္ရႈ၍ သတိရွိၾကေစလိုပါသည္။

ipivi တြင္ ေဘးကင္းစြာဝယ္ယူျခင္း၊ေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က မူပိုင္ခြင့္ပိုင္ရွင္မ်ား၏အက်ိဳးစီးပြား ကို ကာကြယ္၍ ဝယ္သူမ်ားအားလံုး၏လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ တာဝန္ရွိသည္ဟုခံယူထားပါသည္။

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈႈဆိုင္ရာအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားက လူလိမ္ႏွင့္ ဝယ္သူ၊ေရာင္းသူအစစ္အမွန္မ်ားၾကားမွ ကြာျခားခ်က္ကို ျမင္နိုင္ရန္ အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မည္။အျဖစ္မ်ားဆံုး လိမ္လည္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို သတိထားသိရွိထားျခင္းက လူလိမ္မ်ားကိုေရွာင္နုိင္ရန္ သင့္ကိုအကူအညီျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

2. လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈဆိုင္ရာအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား

ေအာက္ပါအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာပါက လိမ္လည္ရန္ႏွင့္ လွည့္ျဖားရန္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို လြယ္ကူစြာေရွာင္ရွား နိုင္ပါမည္ -

3. သင္သည္ ipivi ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနျခင္းဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာစစ္ေဆးပါ

သံသယရွိဖြယ္ လင့္ခ္မ်ားသံုး၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ဝဘ္ဆိုက္သို႔ေရာက္ရွိလာပါက ipivi သို႔ဝင္ေရာက္ခြင့္ရရွိရန္ သင့္ဖုန္းနံပါတ္ကို ေတာင္းပါလိမ့္မည္။ မေပးပါနဲ႔။ သင့္ရဲ႕ဖုန္းအေကာင့္ထဲမွ ေငြမ်ားခိုးထုတ္ခံရနိုင္သည္။

ipivi သည္ အခမဲ့ေၾကာ္ျငာဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းသတိရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ ေငြေပးစရာမလိုသည့္အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။

4. အလြန္မက္ေမာဖြယ္ေကာင္းေသာကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကို သတိထားပါ

ေစ်းကခ်ိဳလြန္းေနလွ်င္၊သတိထားပါ။ တစ္ခါတရံ သံုးစြဲသူမ်ားကို မ်ားနိုင္သေလာက္ မ်ားမ်ားဆြဲေဆာင္နုိင္ဖို႔ ေစ်းႏႈန္းကို လိမ္ထားျခင္းျဖစ္နိုင္သည္။ ကုန္ပစၥည္းအတု သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြးနိမ့္အမ်ိဳးအစားျဖစ္နုိင္သည့္အတြက္ ပစၥည္းဝယ္ယူခိ်န္တြင္ သတိသာထားပါ။

5. စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ ေရာင္းသူမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ပါ

ပစၥည္းကိုတျခားျမိဳ႕မွပို႔ေဆာင္ရမည္ဟု ေရာင္းသူက ဆိုကာ ၾကိဳတင္ေငြေတာင္းခံေနျပီး သူ႔အေပၚယံုလို႔ရမရ မေသခ်ာေသးသည့္အေနအထားျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ၾကိဳတင္ေငြေပးေခ်စရာမလိုဘဲ ကိုယ္လိုအပ္သည့္ပစၥည္းကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆံုဝယ္ယူလို႔ရမည့္ ေရာင္းသူကိုေရြးခ်ယ္တာပိုေကာင္းပါသည္။

6. မည္သည့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုမွ မျပသပါနဲ႔ (ပတ္စပို႔၊ ဘဏ္ကတ္နဲ႔ အေကာင့္နံပါတ္ စသည္)

တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္ရဲ႕ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိခြင့္ရရန္ သင့္ကိုေသြးေဆာင္ၾကိဳးပမ္းလာလွ်င္ သင္သည္ မရိုးေျဖာင့္ေသာဝယ္သူ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းသူႏွင့္ေတြ႔ေနျပီဆိုသည့္ ကနဦးလကၡဏာျဖစ္သည္။

7. လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ေနရာတစ္ခုတြင္ ေရာင္းသူႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုပါ

ဤနည္းက သင္အလိမ္ခံရမည့္အႏၱရာယ္သိသိသာသာနည္းပါးေစမည္ျဖစ္ကာ ကုန္ပစၥည္း၏အရည္အေသြးကိုလည္း စစ္ေဆးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

8. ေငြစကၠဴမ်ားကို ေသခ်ာစစ္ေဆးပါ

လင္းလင္းခ်င္းခ်င္း ေန႔ဘက္အခ်ိန္တြင္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္လွ်င္ သင္ေရာင္းမည့္ပစၥည္းအတြက္ ေငြစကၠဴအတုမ်ား ရရွိလိုက္ျခင္းမ်ားမျဖစ္ေစမည့္နည္းျဖစ္သည္။

အျဖစ္မ်ားဆံုး လိမ္လည္မႈမ်ား


 

1. ၾကိဳတင္ေငြေပးေခ်ျပီးမွ ပစၥည္းပို႔ျခင္း

ၾကိဳတင္ေငြအေက်ေခ်ျပီးမွ ပစၥည္းပို႔မည္ဟုအခိုင္အမာဆိုသည့္ ေရာင္းသူမ်ားကို သတိထားရန္အေရးၾကီးသည္။အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေျပာဆိုဆက္ဆံ၍ရနိုင္မည့္ကိစၥမ်ိဳးတြင္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ေရာင္းသူက သင့္ကိုေငြျပန္အမ္းမအမ္းကို အာမခံခ်က္မရွိသည္ကို သတိရပါ။ အနည္းဆံုးေတာ့ သင္ေနထိုင္ရာျမိဳ႕ထဲတြင္ပဲ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္းက ပိုစိတ္ခ်ရပါသည္။စိတ္မပူပါနဲ႔။ ipivi တြင္ရွိေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ေၾကာ္ျငာအသစ္မ်ားထဲမွ အလားတူကုန္ပစၥည္းကို ရွာေတြ႔နိုင္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကအာမခံပါသည္။

2. အီးေမးလ္ႏွင့္ မက္ေဆ့မ်ားေပးပို႔ျခင္း

တခါတရံ လူလိမ္မ်ားက သင့္ရဲ႕ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ားကို လွည့္ျဖားသိရွိနုိင္ရန္ ipivi ၏တရားဝင္အမွတ္တံဆိပ္ကိုသံုး၍ မက္ေဆ့ပို႔ျခင္း၊ အီးေမးလ္အတုမ်ားေပးပို႔ျခင္းမ်ားလုပ္နိုင္သည္။ ထိုအီးေမးလ္မ်ားတြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံုပါနိုင္သည္( ဥပမာ- လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ေျပာင္းလဲရန္၊ ေၾကာ္ျငာတစ္ခု၏ရီပို႔အေၾကာင္း အသိေပးခ်က္၊၊ သို႕မဟုတ္ သတင္းအသိေပးခ်က္)။ မလိုုလားအပ္ေသာ မက္ေဆ့မ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္လင့္ခ္မ်ားကို မဝင္ပါနဲ႔၊ ဖိုင္မ်ားကို မဖြင့္ပါနဲ႔

Phishing လိမ္လည္မႈက အျဖစ္မ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး အႏၱရာယ္အမ်ားဆံုး အီးေမးလ္မွတဆင့္လိမ္လည္မႈ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။

Phishing လိမ္လည္မႈကို သိရွိနုိင္မည့္ အဓိကလကၡဏာမ်ားမွာ-

• ေပးပို႔သူ၏အီးေမးလ္လိပ္စာက ကုမၸဏီအမည္ႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း

• မက္ေဆ့တြင္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားႏွင့္ အစမျပဳျခင္း(ဥပမာ- ေလးစားရပါေသာ ဝယ္ယူအားေပးသူရွင့္/ခင္ဗ်)။ ကုမၸဏီအစစ္အမွန္မ်ားက မက္ေဆ့တြင္ သင့္အမည္ကို အျမဲထည့္ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။

• မက္ေဆ့က ထိုကုမၸဏီထံမွ သင္လက္ခံရရွိခဲ့ဖူးေသာ တျခားမက္ေဆ့မ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားေနျခင္း

• မက္ေဆ့က ခရက္ဒစ္ကတ္နံပါတ္ သို႔မဟုတ္ အေကာင့္ လွွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္တို႔လို ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေတာင္းေနျခင္း

ေရာင္းသူ(ဝယ္သူ)က မည္သည့္အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ေစ သင့္ဘဏ္ကတ္နံပါတ္ႏွင့္ CVV code၊ဘဏ္အေကာင့္ နံပါတ္စသည္တို႔လို ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းေနပါက ထိုသို႔ေျပာျပျခင္းက သင့္ရဲ႕တစ္ကိုယ္ေရနဲ႔ ေငြေၾကးစိတ္ခ်ရမႈမေရမရာျဖစ္ေစသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သိုသိပ္ထားျပီး ကိုယ္အျပည့္အဝ နားမလည္သည့္ မည္သည္ေငြလႊဲျခင္းမ်ိဳးကိုမဆို ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳပါနဲ႔

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီက သင့္ရဲ႕ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္တစ္ခုကိုမွ ဘယ္ေသာအခါမွ သိရွိရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမရွိေၾကာင္း သတိရပါ။

ipivi စာမ်ားႏွင့္ သံသယရွိဖြယ္ အီးေမးလ္မ်ား၏ အဓိကဝိေသသမ်ားကို စစ္ၾကည့္ပါ

လူလိမ္ထံမွစာ

ipivi မွ အီးေမးလ္အစစ္

သင့္ထံမွ လွ်ိဳ႕ွဝွက္ႏွင့္ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ရန္ေတာင္းဆိုသည္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဆိုက္တြင္ရွိေသာ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ေၾက္ာျငာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္မ်ားကိုသာ ေမးျမန္းေလ့ရွိသည္။

အေရးေပၚအျမန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း - သင့္အေကာင့္ကို ပိတ္ခံရျခင္း၊ဖ်က္ခံရျခင္းရွိလာလွ်င္ အသိေပးျခင္း။

စာကိုေသခ်ာစြာဖတ္၍ ipivi ရွိ သင့္ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္ကိုဝင္ေရာက္ပါ။ အီးေမးလ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာျပႆနာသည္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

စာတြင္ ပူးတြဲဖိုင္တစ္ခုပါရွိသည္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ပူးတြဲဖိုင္မ်ားႏွင့္ သံသယရွိဖြယ္လင့္ခ္မ်ားတြဲ၍စာပို႔ေလ့မရွိပါ။ မည္သည့္အေျခအေနတြ္ငမွ ထိုဖိုင္မ်ား၊ လင့္ခ္မ်ားကို မဖြင့္ပါနဲ႔။

"ေလးစားရပါေသာ ipivi သံုးစြဲသူခင္ဗ်ာ" ကဲ့သို႔ေသာ ေရးသားပံုစတိုင္မ်ိဳးကိုအသံုးျပဳျခင္း-

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏အီးေမးလ္တြင္ သင့္အေကာင့္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အမည္ျဖင့္သာ သင့္ကို ရည္ညႊန္းေရးသားပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာရပ္မ်ားပါဝင္ေနသည့္ စာကို လက္ခံရရွိပါက ဖြင့္မၾကည့္ဘဲ လ်စ္လ်ဴရႈနိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ သင့္ရဲ႕ ipivi အေကာင့္ကို ျပန္စစ္ၾကည့္နိုင္ပါသည္။

3. အလိမ္အညာ လွိမ့္လံုးမ်ားကို မ်က္စိမွိတ္မယံုၾကည္ပါနဲ႔

လိမ္ညာသည့္အီးေမးလ္မ်ားသည္ လံုးဝစိတ္ပ်က္စရာေကာင္းလွသည္။ ထိုအီးေမးလ္မ်ားလက္ခံရရွိျခင္းသည္ သင့္၏စာတိုက္ပံုးအား ပိုပို၍ရႈပ္ေစပါသည္။ မလိုလားအပ္ေသာအီးေမးလ္မ်ားကို ဘယ္ေတာ့မွ စာမျပန္ပါနဲ႔။ ကာကြယ္မႈရွိထားရပါလိမ့္မည္။ ၎ထဲတြင္ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း တစ္ခုမွလိုက္မလုပ္ပါနဲ႔။ သင့္ထံစာပုိ႔လာသည့္သူကို သင္ကိုယ္တိုင္မယံုၾကည္သေရြ႕ ထိုက္သင့္သလုိစာျပန္ျခင္း၊သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းတို႔ကိုမလုပ္ပါနဲ႔။ မွာယူမႈဘယ္လိုျပန္ပယ္ဖ်က္မလဲဆိုသည္ကို ထိုအီးေမးလ္ကမေဖာ္ျပခဲ့လွ်င္ေတာင္ အီးေမးလ္တြင္ပါသည့္မည္သည့္လင့္ခ္ကိုမွ မႏွိပ္ပါနဲ႔။ သင့္အမည္ကို စာရငး္မွပယ္ဖ်က္ေပးမည္ဟုကတိျပဳေပးေသာ ဆိုက္မ်ားကို စာရင္းမသြင္းပါနဲ႔။

4. သင္အသံုးျပဳေနသည္မွာ ipivi.com ျဖစ္ေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ

သင့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ားကိုရရွိရန္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဝဘ္ဆိုက္ႏွင့္ဆင္တူေသာ ဝဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာမ်ား

သင္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာျပီး ထိုသို႔ေသာလုပ္ရပ္မ်ားမွ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ကာကြယ္နုိင္ပါသည္ -

  • သင္မသိေသာသူမ်ားထံမွေပးပို႔လာေသာလင့္ခ္မ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္မွ မေရရာသည့္စာအျဖစ္လက္ခံရရွိေသာလင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ အမည္မသိ အက္စ္အမ္အက္စ္ေမးလ္မ်ားမွေပးပို႔လာသည့္လင့္မ်ားကို မႏွိပ္ပါနဲ႔။

  • သူစိမ္းတစ္ဦးထံမွလက္ခံရရွိေသာ ထိုလင့္မ်ိဳးကို ႏွိပ္မိပါက URL တြင္ေသခ်ာစစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ ipivi ဝဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ဆက္စပ္အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ URL တြင္ “ipivi.com/” ဟုအျမဲေပါင္းစပ္ပါရွိသည္။ အျခားလင့္ခ္မ်ားသည္ Ipivi ႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ အတုအေယာင္မ်ားျဖစ္နုိင္ပါသည္။

  • ဝဘ္ဆိုက္ကိုဝင္ၾကည့္သည့္အခါ လိပ္စာဘား၏ဘယ္ဘက္တြင္ ေသခ်ာၾကည့္ပါ။ipivi ဝဘ္ဆိုက္အစစ္အမွန္သည္ “lock” သေကၤတပါရွိပါက လိပ္စာမွန္ကန္သည့္အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။ ipivi သည္ ဝယ္သူမ်ား၏လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို အေလးထားသည့္အျပင္ ကြန္ရက္လံုျခံဳေရးက်င့္ဝတ္လည္းထားရွိပါသည္။ သံုးစြဲသူအားလံုး၏အခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္သိမ္းဆည္းျပီးမွ ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္သည္။

သင့္အေနျဖင့္ သံသယရွိေနပါက အလိုရွိသည့္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္မည့္အေျဖတစ္ခုရွိပါသည္။ ဘေရာက္ဇာတြင္ “ipivi.com” ဟုသာ ရိုက္ရွာလိုက္ပါ။

 
ရိုးရွင္းေသာအပလီေကးရွင္း - လြယ္ကူေသာေစ်း၀ယ္မွဳ