လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား

Watch အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
248,000Ks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
17-03-2018
ဖုန္နာရီ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
20,000Ks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
16-03-2018
watch အား မႏၱေလး တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
9,000Ks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
မႏၱေလး
15-03-2018
က်ြန္း Body (အန္းတိတ္) အား ျမဝတီ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
20,000Ks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
ျမဝတီ
15-03-2018
Watch အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
8,500Ks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
14-03-2018
ဖုန္းနာရီ smart watch အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
15,000Ks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
12-03-2018
 Jakcom B3 Smart Watch / Bracelet အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
45,000Ks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
12-03-2018
Seven Friday Watch အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
200,000Ks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
11-03-2018
ကိုယ္ပိုင္ ဒီဇိုင္းေလးနဲ႕ စားပဲြတင္နာရီ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
8,000Ks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
09-03-2018
MICHAEL KORS အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
165,000Ks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
07-03-2018
MICHAEL KORS အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
16,500Ks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
07-03-2018
နာရီ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
15,500Ks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
05-03-2018
MK နာရီ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
12,000Ks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
05-03-2018
MK နာရီ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
12,000Ks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
03-03-2018
Longbo ´ တံဆိပ္ watch အား ေတာင္ၾကီး တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
29,500Ks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
ေတာင္ၾကီး
03-03-2018
ေဆးလိပ္မီးညိွ နာရီ အား ေတာင္ၾကီး တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
29,500Ks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
ေတာင္ၾကီး
02-03-2018
Apple watch အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
170,000Ks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
25-02-2018
Rolex Sufmariner Black အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
16Lks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
22-02-2018
sokနာရီ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
4,000Ks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
22-02-2018
နာရီ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
8,500Ks
လက္ပတ္နာရီ၊ နာရီႏွင့္ ဖန္စီအလွပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
19-02-2018
ျပသည္ ၁-၂၀၂၃ ပစၥည္းမ်ား
  • 1
  • 2
လက္ပတ္နာရီအသစ္၊အေဟာင္းမ်ားကို ipivi တြင္ အသက္သာဆံုးေစ်းျဖင့္ဝယ္ယူျပီး သင့္ကိုယ္သင္အလွဆင္ပါ
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္