တိရစာၦန္အစာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

ငါး ငါမွန္ ေရသန့္ဆက္ အျမင္တိုင္ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
85,000Ks
တိရစာၦန္အစာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
15-03-2018
အလွေမြးငါးကန္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
45,000Ks
တိရစာၦန္အစာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
15-03-2018
ေရတံခြန္ ငါးကန္ အလွဆင္မီး အား ဗဟန္း တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
9,000Ks
တိရစာၦန္အစာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ဗဟန္း
07-03-2018
Flowerhorn Fish အား ေတာင္ဥကၠလာပ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
25,000Ks
တိရစာၦန္အစာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ေတာင္ဥကၠလာပ
28-02-2018
ေခြးေလွာင္အိမ္ အား သဃၤန္းကြ်န္း တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
150,000Ks
တိရစာၦန္အစာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
သဃၤန္းကြ်န္း
19-02-2018
alaskan အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
550,000Ks
တိရစာၦန္အစာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
31-01-2018
ျပသည္ ၁-၆ ပစၥည္းမ်ား
ကြ်ႏု္ပ္တို႔က သင့္ရဲ႕ခ်စ္စရာေကာင္းေသာအိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သမွ်ပစၥည္းအဝဝကို သီးျခားက႑ျဖင့္စုစည္းေပးထားပါသည္။ ၎တို႔အတြက္ အစာ၊အားေဆး၊လည္ပတ္ၾကိဳး၊ လည္ပတ္၊ ေလ့က်င့္ရာတြင္သံုးသည့္ပစၥည္းမ်ား၊ အေကာင္ေပါက္မ်ားအတြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အဝတ္အထည္မ်ားႏွင့္ ဖိနပ္မ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား၊ တိရစာၦန္ေဆးကု ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားအတြက္ ဂရုစိုက္ျပဳစုစရာတျခားပစၥည္းမ်ားကို ရရွိနိုင္သည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္