အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား

ႏြား
21Lks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ျမစ္သား
14-06-2018
Golden Retriever puppies
370,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
13-06-2018
စပန္နီရယ္ အမေလး
90,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း)
11-06-2018
အိမ္ေမြးေခြး
70,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
မႏၱေလး
06-06-2018
Fish
20,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ဟိုပင္
30-05-2018
အလွေမြးငါး Flower Horn(Female)
20,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
25-05-2018
ဘုကိတ္အလန္း
40,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ေကာ့ကရိတ္
22-05-2018
အိမ္ေပါက္ကေလးေတြစပန္နီရယ္ အမ (အညိဳ ) ရွီဇူးတယ္လီယာေပ်ာက္ျကား(အထီး)၂လသား
60,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
မႏၱေလး
19-06-2018
ဘလတ္မိုးဘတ္တာ
300Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
မႏၱေလး
19-06-2018
ငါးၾကင္းေတာင္တို
80Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
မႏၱေလး
13-06-2018
Showing ၁-၁၀ of ၃၉ items
သင့္အေနျဖင့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားကို ဝယ္ရန္၊ေရာင္းရန္၊ သို႔မဟုတ္ သားစပ္ရန္ လိုအပ္ပါက အဆင္ေျပနုိင္ ပါလိမ့္မည္။ ဒီေနရာတြင္ အေဖာ္ျပဳနုိင္သည့္အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ တိရစာၦန္မ်ိဳးစိတ္မ်ားရရွိနိုင္ သည္။ Ipivi ဆိုက္တြင္ ေၾကာင္၊ယုန္၊ၾကြက္၊ေျခေလးေခ်ာင္းသတၱဝါငယ္မ်ား၊ငွက္ႏွင့္ တြားသြားသတၱဝါမ်ား၊ ကုန္းေနေရေနသတၱဝါမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သူ၊ ခ်စ္တတ္သူတို႔အတြက္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားရွိပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္