အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား

အလွေမြးငါး Flower Horn(Female)
20,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
25-05-2018
Queen Of Dog
150,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ကန္ၾကီးေဒါင့္
22-05-2018
ဘုကိတ္အလန္း
40,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ေကာ့ကရိတ္
22-05-2018
နြားသိုး
850,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ဝါးခယ္မ
12-05-2018
flower horn အထီးအမ တစ္​စံု က်န္​မာ​ေရး​ေကာင္​းမြန္​
40,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
11-05-2018
Labrador Retriever Puppies
1,464,100Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ဥကၠံ
09-05-2018
ခ်စ္စရာအိမ္ေမြးေခြး
70,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
စစ္ကိုင္း
ဒီ​ေန႔, 02:11
serma(ေဆာ္လမြန)္သားခြဲ
10,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 01:03
အယဥ္
50,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 01:02
ပါပီခ်ီဇူးအစပ္
160,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 01:02
Showing ၁-၁၀ of ၁၀၀ items
သင့္အေနျဖင့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားကို ဝယ္ရန္၊ေရာင္းရန္၊ သို႔မဟုတ္ သားစပ္ရန္ လိုအပ္ပါက အဆင္ေျပနုိင္ ပါလိမ့္မည္။ ဒီေနရာတြင္ အေဖာ္ျပဳနုိင္သည့္အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ တိရစာၦန္မ်ိဳးစိတ္မ်ားရရွိနိုင္ သည္။ Ipivi ဆိုက္တြင္ ေၾကာင္၊ယုန္၊ၾကြက္၊ေျခေလးေခ်ာင္းသတၱဝါငယ္မ်ား၊ငွက္ႏွင့္ တြားသြားသတၱဝါမ်ား၊ ကုန္းေနေရေနသတၱဝါမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သူ၊ ခ်စ္တတ္သူတို႔အတြက္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားရွိပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္