အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား

Dog cage
140,000Ks
တိရစာၦန္အစာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
19-07-2018
​ေလွာင္​အိမ္​
150,000Ks
တိရစာၦန္အစာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
16-07-2018
pomeranian(show quality)
350,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
16-07-2018
တယ္​လီယာနဲshizu အစပ္​ပါ
120,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
16-07-2018
ေဂါ့ခို5ေကာင္
50,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
16-07-2018
တယ္​လီယာ႐ွီဇူးအစပ္
70,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
16-07-2018
ေခြးေရာင္းမည္
45,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
16-07-2018
ေရာင္းမည္ေစ်တန္ေစရမည္
90,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
16-07-2018
​ေမ်ာက္​​ေပါက္​ အထီး အယဥ္​
85,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
16-07-2018
စာတန္းငါး
15,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
16-07-2018
Showing 1-10 of 35 items
သင့္အေနျဖင့္ Ipivi ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုတည္းမွာသာလွ်င္ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ မိမိ၏ မိတ္ေဆြ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ ေလးမ်ားကိုရွာေဖြဝယ္ယူႏုိက္မ်ာျဖစ္ပါသည္။ ေၾကာင္မ်ား၊ေခြးမ်ား၊ငွက္မ်ား၊ ကိုက္ျဖတ္တတ္သည့္ ၾကြက္ႏွင့္ဟန္းစတားကဲ့သို႔ေသာတိရစာၦန္ေလးမ်ားဈကၽြဲ၊ႏြား၊ဆိတ္မ်ားကို သည္က႑ထဲတြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ ပါသည္။ တိရစာၦန္မ်ားေရာင္းခ်လိုလွ်င္လည္းငည္က႑တြင္ေၾကာ္ျငာႏိုင္ပါသည္။ တိရစာၦန္ေလးမ်ား အတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္လွ်က္လည္းသည္ေနရာတြင္ေၾကညာႏိုင္ပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္