အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား

Dog
Dog
1,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ျမစ္ၾကီးနား
31-03-2018
Horn Gold Base (ခြဲေက်ာင္း)
2,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
02-04-2018
hamster သားခြဲေလးေတြပါ
2,500Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
04-04-2018
အသားဘူးေလး
2,700Ks
တိရစာၦန္အစာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ရန္ကုန္
30-03-2018
အလွေမြးငါးမ်ား / Fighter ငါးမ်ား
3,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
24-04-2018
Flower ဟြန္း
3,500Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
06-04-2018
ငုက္​
5,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
06-04-2018
Cat
Cat
5,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ျမစ္ၾကီးနား
01-04-2018
ေက်းၾကဳတ္အသိုက္ဆင္း
6,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
မႏၱေလး
03-04-2018
Horn အကြ်တ္ေလး
6,000Ks
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား
ရန္ကုန္
31-03-2018
Showing ၁-၁၀ of ၁၀၇ items
သင့္အေနျဖင့္ Ipivi ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုတည္းမွာသာလွ်င္ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ မိမိ၏ မိတ္ေဆြ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ ေလးမ်ားကိုရွာေဖြဝယ္ယူႏုိက္မ်ာျဖစ္ပါသည္။ ေၾကာင္မ်ား၊ေခြးမ်ား၊ငွက္မ်ား၊ ကိုက္ျဖတ္တတ္သည့္ ၾကြက္ႏွင့္ဟန္းစတားကဲ့သို႔ေသာတိရစာၦန္ေလးမ်ားဈကၽြဲ၊ႏြား၊ဆိတ္မ်ားကို သည္က႑ထဲတြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ ပါသည္။ တိရစာၦန္မ်ားေရာင္းခ်လိုလွ်င္လည္းငည္က႑တြင္ေၾကာ္ျငာႏိုင္ပါသည္။ တိရစာၦန္ေလးမ်ား အတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္လွ်က္လည္းသည္ေနရာတြင္ေၾကညာႏိုင္ပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္