အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း

For Rent အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
13.3Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:42
Nice, Renovated Apartment for Rent အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
650,000Ks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:12
Rent house အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
17Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:11
Nice Apartment For Rent #NoAgentFees အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
13.3Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:10
Fully furnished for rent apartment အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
650,000Ks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:10
rent office အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
33Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:02
Apartment for rent အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
500,000Ks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:02
Are you looking for Luxury Condominium for Rent? အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
26.5Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:01
rent condo အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
33Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:01
for rent အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
11Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:00
Apartment for rent အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
10Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:00
Condo unit for rent အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
800,000Ks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 06:52
Apartment for rent အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
650,000Ks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 05:21
တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
450Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 02:51
တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
430Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 02:11
အိမ္ငွါးရန္႐ွိပါသည္ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
20Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 01:22
တန္ဖိုးနည္းကိုယ္ပိုင္ေျမကြက္မ်ား အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
18Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 01:21
တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
650Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 01:21
Extremely Rare 3 master bedrooms Condo For Rent [ Suitable for setting up office / residential use ] အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
25Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
17-03-2018
Bright & Clean Fully-Furnished Mini Condo in Expat-Friendly Area with Low Rent Rate. အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
10Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
17-03-2018
ျပသည္ ၁-၂၀၁,၃၀၁ ပစၥည္းမ်ား
အိမ္ျခံေျမဝယ္၊ေရာင္း၊ငွား၊အလဲအထပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာ အိမ္ျခံေျမႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို တတ္ကၽြမ္းေသာအိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားကလုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း (အိမ္မ်ား၊ တိုက္ခန္းမ်ား၊ ေျမကြက္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္အခန္းမ်ား၊အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာမ်ား အစရွိသည့္ အိမ္ျခံေျမ) မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကိုျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပေပး ေနပါသည္။ မ်က္စိတစ္မွိတ္အတြင္း အိမ္ျခံေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခက္အခဲမ်ားေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္