ငွါးရမ္းျခင္း

Factory Rent in Shwe Pyi Thar (ID-239)
45Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
ေရႊျပည္သာ
ဒီ​ေန႔, 05:16
Warehouse Rent In Shwe Pyi Thar (ID-238) 
279Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
ေရႊျပည္သာ
ဒီ​ေန႔, 03:45
Warehouse Rent in Shwe Lin Ban (ID-231)
78Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
လိႈင္သာယာ
17-09-2018
Factory Rent in Hlaing Tharyar (ID-229)
85Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
လိႈင္သာယာ
17-09-2018
Land for Rent In Shwe Lin Ban (ID-228) 
75Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
လိႈင္သာယာ
17-09-2018
Industry Rent in Shwe Lin Ban (ID-237) 
100Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
လိႈင္သာယာ
15-09-2018
  Factory Rent in Shwe Lin Ban (ID-230) 
143Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
လိႈင္သာယာ
15-09-2018
Land to Let (ID-236)
50Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
ေရႊျပည္သာ
14-09-2018
Factory Rent in Shwe Lin Ban (ID-235) 
251Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
လိႈင္သာယာ
14-09-2018
Warehouse Rent in Shwe Lin Ban (ID-233)
183Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
လိႈင္သာယာ
14-09-2018
Showing 1-10 of 410 items
ဘယ္ေနရာမွာအိမ္ငွားရမလဲလို႔ရွာေဖြေနတာဆိုရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ေနရာမွန္ကိုေရာက္ရွိေနပါျပီ။ ဒီက႑ထဲမွာ သင့္အေနနဲ႔ ျမိဳ႕တြင္းကေနရာမ်ားႏွင့္ ႏို္င္ငံျခားသားမ်ားေနထိုင္သည့္ေနရာမ်ားမွ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္ မဟုတ္သည့္ေနရာမ်ားကိုငွားရမ္းရန္အတြက္ လက္ရွိမွာကမ္းလွမ္းထားသည့္ေနရာ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ေတြ႔ရွိရမွာျဖစ္ပါသည္။ ဒီဝဘ္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳျပီးေဒသခံမ်ားေရာ အိမ္ငွားရန္ရွာေဖြေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားပါ အိမ္မ်ားငွားရမ္းႏိုင္ဖို႔ရွာေဖြႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္
+
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ