ငွါးရမ္းျခင္း

Warehouse Rent In Zay Kabar (ID-246)
50Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
24-09-2018
Warehouse Rent in Shwe Lin Ban (ID-227)
78Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
လိႈင္သာယာ
24-09-2018
Factory Rent in East Dagon (ID-244)
44Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
ဂံုျမိဳ့သစ္(အေရွ)
21-09-2018
Warehouse Rent in Shwe Pyi Thar (ID-243)
120Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
ေရႊျပည္သာ
21-09-2018
Warehouse Rent in Shwe Lin Ban (ID-232)
258Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
လိႈင္သာယာ
21-09-2018
Warehouse Rent in Shwe Pyi Thar (ID-242)
23Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
ေရႊျပည္သာ
21-09-2018
Factory Rent In Shwe Pyi Thar (ID-241)
140Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
ေရႊျပည္သာ
21-09-2018
Warehouse Rent in Shwe Pyi Thar (ID-240)
72Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
ေရႊျပည္သာ
20-09-2018
Office Rent in Tarmwe (ID-35)
18Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
တာေမြ
20-09-2018
Grand Myay Nu Condo For Rent and Sale (ID-743)
23Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
စမ္းေခ်ာင္း
20-09-2018
Showing 1-10 of 512 items
ဘယ္ေနရာမွာအိမ္ငွားရမလဲလို႔ရွာေဖြေနတာဆိုရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ေနရာမွန္ကိုေရာက္ရွိေနပါျပီ။ ဒီက႑ထဲမွာ သင့္အေနနဲ႔ ျမိဳ႕တြင္းကေနရာမ်ားႏွင့္ ႏို္င္ငံျခားသားမ်ားေနထိုင္သည့္ေနရာမ်ားမွ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္ မဟုတ္သည့္ေနရာမ်ားကိုငွားရမ္းရန္အတြက္ လက္ရွိမွာကမ္းလွမ္းထားသည့္ေနရာ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ေတြ႔ရွိရမွာျဖစ္ပါသည္။ ဒီဝဘ္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳျပီးေဒသခံမ်ားေရာ အိမ္ငွားရန္ရွာေဖြေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားပါ အိမ္မ်ားငွားရမ္းႏိုင္ဖို႔ရွာေဖြႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္
+
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ