ငွါးရမ္းျခင္း

Very-Cheper-New-Condo-for-rent
600Ks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
30-08-2018
Service Apartment for rent in golden valley
1,600Ks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
11-09-2018
For rent
4,000Ks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
05-09-2018
Have u ever dreamed about staying at the luxurious fully furnished lake house that is just beside
9,000Ks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
14-09-2018
အမ်ိဴ းသမီးသီးသန္႔အေဆာင္ ငွါး
40,000Ks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
09-09-2018
For Vacations & Rent(1daY)
50,000Ks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
31-08-2018
အိမ္ဌားမည္။
150,000Ks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
05-09-2018
တိုက္ခန္းဌား
180,000Ks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
06-09-2018
စမ္းေခ်ာင္းတိုက္ခန္းအငွါး
200,000Ks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
22-09-2018
တိုက္ခန္းဌား
230,000Ks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 00:35
Showing 1-10 of 483 items
ဘယ္ေနရာမွာအိမ္ငွားရမလဲလို႔ရွာေဖြေနတာဆိုရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ေနရာမွန္ကိုေရာက္ရွိေနပါျပီ။ ဒီက႑ထဲမွာ သင့္အေနနဲ႔ ျမိဳ႕တြင္းကေနရာမ်ားႏွင့္ ႏို္င္ငံျခားသားမ်ားေနထိုင္သည့္ေနရာမ်ားမွ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္ မဟုတ္သည့္ေနရာမ်ားကိုငွားရမ္းရန္အတြက္ လက္ရွိမွာကမ္းလွမ္းထားသည့္ေနရာ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ေတြ႔ရွိရမွာျဖစ္ပါသည္။ ဒီဝဘ္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳျပီးေဒသခံမ်ားေရာ အိမ္ငွားရန္ရွာေဖြေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားပါ အိမ္မ်ားငွားရမ္းႏိုင္ဖို႔ရွာေဖြႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္
+
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ