အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား

For Rent အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
13.3Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:42
Nice, Renovated Apartment for Rent အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
650,000Ks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:12
Rent house အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
17Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:11
Nice Apartment For Rent #NoAgentFees အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
13.3Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:10
Fully furnished for rent apartment အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
650,000Ks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:10
rent office အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
33Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:02
Apartment for rent အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
500,000Ks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:02
Are you looking for Luxury Condominium for Rent? အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
26.5Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:01
rent condo အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
33Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:01
for rent အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
11Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:00
Apartment for rent အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
10Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 07:00
Condo unit for rent အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
800,000Ks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 06:52
Apartment for rent အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
650,000Ks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 05:21
တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
450Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 02:51
တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
430Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 02:11
အိမ္ငွါးရန္႐ွိပါသည္ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
20Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 01:22
တန္ဖိုးနည္းကိုယ္ပိုင္ေျမကြက္မ်ား အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
18Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 01:21
တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
650Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
ဒီ​ေန႔, 01:21
Extremely Rare 3 master bedrooms Condo For Rent [ Suitable for setting up office / residential use ] အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
25Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
17-03-2018
Bright & Clean Fully-Furnished Mini Condo in Expat-Friendly Area with Low Rent Rate. အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
10Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
17-03-2018
ျပသည္ ၁-၂၀၁,၃၀၁ ပစၥည္းမ်ား
ဘယ္ေနရာမွာအိမ္ငွားရမလဲလို႔ရွာေဖြေနတာဆိုရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ေနရာမွန္ကိုေရာက္ရွိေနပါျပီ။ ဒီက႑ထဲမွာ သင့္အေနနဲ႔ ျမိဳ႕တြင္းကေနရာမ်ားႏွင့္ ႏို္င္ငံျခားသားမ်ားေနထိုင္သည့္ေနရာမ်ားမွ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္ မဟုတ္သည့္ေနရာမ်ားကိုငွားရမ္းရန္အတြက္ လက္ရွိမွာကမ္းလွမ္းထားသည့္ေနရာ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ေတြ႔ရွိရမွာျဖစ္ပါသည္။ ဒီဝဘ္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳျပီးေဒသခံမ်ားေရာ အိမ္ငွားရန္ရွာေဖြေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားပါ အိမ္မ်ားငွားရမ္းႏိုင္ဖို႔ရွာေဖြႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္