ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္း_အဆင္႔ျမင္႔ကြန္ဒိုမ်ားတြင္_ျပင္ဆင္ထားၿပီးအသင္႔ေနထိုင္ေနသာကြန္ဒိုအခန္မ်ားအေရာင္း

2,900Lks
4.1 345
290000000

ေရာင္းခ်သူ: Tine Lone Kyaw

၀ဘ္ဆိုဒ္တြင္ရိွေနေသာရက္ : 23ရက္​

ၾကည့္သူအေရအတြက္: 51 (+1)

ရန္ကုန္ 28-06-2018
# 174997
အိမ္ျခံေျမအမ်ိဳးအစား အိမ္ခန္း၊တိုက္ခန္းမ်ား
ကမ္းလွမ္းမႈပံုစံ ေရာင္းခ်ရန္
#ျမိဳ႕နယ္စံုကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအေရာင္း
======================
#လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္
ကြန္ဒိုအမည္ ။ ၀ါးတန္းရိပ္သာကြန္ဒို
တည္ေနရာ။ ၀ါးတန္းလမ္း ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္
အက်ယ္အ၀န္း ။ 2000 sqft
အခန္းဖြဲ႔စညး္ပံု ။ ၁ မာစတာခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း ၃ ခန္း ၊ ထမင္းစားခန္း + မီးဖိုခန္း ။
ေခၚေစ်းက်ပ္သိန္း ၂၉၀၀ ညွိဳႏိႈင္း
#အလံုျမိဳ႕နယ္
ကြန္ဒိုအမည္ ။ ေရႊႏွင္းဆီကြန္ဒို
အလႊာ ။ ၄ လႊာ
အက်ယ္အ၀န္း။ ၂၅၁၃ စတုရန္းေပ
အခန္းဖြဲ႔စည္းပံု။ မာစတာ ၂ ခန္း ၊ ရိုးရိုးခန္း ၂ ခန္း ၊ ဧည္႔ခန္းက်ယ္ ၊ ထမင္းစားခန္း ၊ စတိုခန္း ။
#လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္
ကြန္ဒိုအမည္ ။ GEMS GARDEN CONDOMINIUM
အလႊာ ။ ၈ လႊာ
အက်ယ္အ၀န္း ။ ၉၀၀ စတုရန္းေပ
အခန္းဖြဲ႔စည္းပံု ။ မာစတာ ၁ ခန္း ၊ ရိုးရိုးခန္း ၁ ခန္း ၊ ဧည္႔ခန္း ၊ မီးဖိုခန္း ၊ စတိုခန္း ။
ေရာင္းေစ်း က်ပ္သိန္း ၁၉၀၀ (ညိွႏိႈင္း)
အလႊာ ။ ၁၅လႊာ
အက်ယ္အ၀န္း ။ ၉၀၀ စတုရန္းေပ
အခန္းဖြဲ႔စည္းပံု ။ မာစတာ ၁ ခန္း ၊ ရိုးရိုးခန္း ၁ ခန္း ၊ ဧည္႔ခန္း ၊ မီးဖိုခန္း ၊ စတိုခန္း ။
ေရာင္းေစ်း က်ပ္သိန္း ၂၃၀၀ (ညိွႏိႈင္း)
အလႊာ ။ ၁၄ လႊာ
အက်ယ္အ၀န္း ။ ၉၀၀ စတုရန္းေပ
အခန္းဖြဲ႔စည္းပံု ။ မာစတာ ၁ ခန္း ၊ ရိုးရိုးခန္း ၁ ခန္း ၊ ဧည္႔ခန္း ၊ မီးဖိုခန္း ၊ စတိုခန္း ။
ေရာင္းေစ်း က်ပ္သိန္း ၂၃၀၀ (ညိွႏိႈင္း)
အလႊာ ။ ၁၄လႊာ
အက်ယ္အ၀န္း ။ ၁၅၀၅ စတုရန္းေပ
အခန္းဖြဲ႔စည္းပံု ။ မာစတာ ၂ ခန္း ၊ ရိုးရိုးခန္း ၁ ခန္း ၊ ဧည္႔ခန္း ၊ မီးဖိုခန္း ၊ Maid Room ။
ေရာင္းေစ်း က်ပ္သိန္း ၃၅၀၀ (ညိွႏိႈင္း)
#ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္
ကြန္ဒိုအမည္ ။ ပုလဲကြန္ဒိုမီနီယံ
အလႊာ ။ ၇ လႊာ
အက်ယ္အ၀န္း ။ ၁၇၀၀ စတုရန္းေပ
အခန္းဖြဲ႔စည္းပံု။ ၁ မာစတာ ၊ ရိုးရိုအိပ္ခန္း ၁ ခန္း ၊ ဧည္႔ခန္းက်ယ္ ၊ ထမင္းစားခန္း ၊ မီးဖိုအခန္း
ေခၚေစ်းက်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ (ညွိဳႏိႈင္း)
၂ ။ ေရႊဂံုတိုင္လမ္းမေပၚ_SSCေဆးရံုးအနီး_ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအေ၇ာင္း
===========================================
၃ ခန္းတြဲ ကြန္ဒိုအခန္းအေရာင္း @ေရႊဂံုတိုင္လမ္းမေပၚ
ကြန္ဒိုအခန္းအတြဲလိုက္ေရာင္းရန္ရွိ
တည္ေနရာ ။ ေရႊဂံုတိုင္လမ္း (AYA Bank အနီး ) ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ။
အေရာင္းခန္း ။ ၇ လႊာ ၊ ၈ လႊာ ၊ ၉ လႊာ (Penthouse)
အခန္းအက်ယ္အဝန္း : ၇ လႊာ ၁၅၈၀ Sqft + ၈ လႊာ ၁၅၈၀ Sqft + Penthouse ၁၅၈၀ Sqft
ေခၚေစ်း : ၃ ခန္းေပါင္းကို ေနာက္ဆံုးေစ်း က်ပ္သိန္း 4900
မွတ္ခ်က္ လက္ရွိ အခန္း ၂ ခန္း က အငွားရွိပါသည္ ။ အငွားလက္လြဲေပးပါမည္။
60 KVA backup generator တစ္လံုး ပါဝင္ပါသည္။
စိတ္ဝင္စားရင္ Helloေလး လုပ္လိုက္ေနာ္။
တစ္ခန္းထဲဝယ္ယူခ်င္ပါကလဲ ၫႈိႏွိုင္းလို႔ ရပါသည္။
#စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္။
ကြန္ဒိုအမည္ ။ Twin Centro Condominium
အလႊာ ။ ၁၁ လႊာ
အက်ယ္အ၀န္း ။ ၁၆၀၀ စတု၇န္းေပ
အခန္းဖြဲ႔စည္းပံု ။ မာစတာ ၂ ခန္း ၊ ရိုးရိုးခန္း ၁ ခန္း ၊ ထမင္းစားခန္း ၊ မီးဖိုအခန္း ။
ေခၚေစ်းက်ပ္သိန္း ၄၀၀၀ (ညွိဳႏိႈင္း)
ကြန္ဒိုအမည္ ။ Wison Condominium
အလႊာ ။ ပထမအထပ္
အခန္းအက်ယ္အ၀န္း ။ ၁၅၀၀ စတု၇န္းေပ
အခန္းဖြဲ႔စည္းပံု ။ မာစတာ ၁ ခန္း ၊ ရိုးရိုးခန္း ၃ ခန္း ၊ ထမင္းစားခန္း ၊ မီးဖိုအခန္း ။
ေရာင္းေစ်းက်ပ္သိန္း ၃၃၀၀ (ညွိဳႏိႈ္င္း)
#ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္
ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္_ေအာင္ေဇယ်အဆင္႔ျမင္႔ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအသစ္အေရာင္း
==================================================
တည္ေနရာ ။ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း
အခန္းဖြဲ႔စည္းပံု ။ မာစတာ ၂ ခန္း ၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း (၁) ခန္း ၊ ထမင္းစားခန္း ၊ မီးဖိုခန္း ၊
အခန္းအက်ယ္အ၀န္း ။ ၂၁၈၇ စ/ေပ
ေရာင္းေစ်းက်ပ္သိန္း ၃၆၀၀ (ညွိဳႏိႈင္း)
စိတ္၀င္စားေသာကြန္ဒိုအခန္းမ်ားရွိပါ ဖုန္းျဖင္႔ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါ သည္။
ေလးစားစြာျဖင္႔
တိုင္းလံုးေက်ာ္ (အိမ္ ၊ၿခံ ၊ေျမ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း)
09 420 135 974
ဖုန္းေခၚဆိုတဲ့အခါ ယခုေၾကာ္ျငာကို ipivi.com မွေတြ႔႐ွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္မေမ့ပါနဲ႔။ ဖုန္းမားကက္တင္းသမားမ်ား သို႕မဟုတ္ တျခားဘယ္ဝဘ္ဆိုက္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆီမွ ဆက္သြယ္မလာေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အလားတူေၾကာ္ျငာမ်ား:

လံုးခ်င္းေကာင္းအေရာင္း
1,100Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
20-07-2018
အိမ္ႏွင့္ျခံ #အျမန္ေရာင္းမည္
1,885Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
20-07-2018
တိုက္ခန္းေရာင္းရန္
380Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
20-07-2018
အိမ္ယာေျမ ေျမကြက္မ်ား
25Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
20-07-2018
Apartment for rent in Down Town Area
14.5Lks
အငွားႏွင့္အေရာင္းမ်ား
ရန္ကုန္
20-07-2018
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္