အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း

Very-Cheper-New-Condo-for-rent
600.00Ks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
30-08-2018
Service Apartment for rent in golden valley
1,600.00Ks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
11-09-2018
ေပ၄၀×၆၀ လုံးခ်င္း RC တထပ္
3,500.00Ks
ေရာင္းခ်ရန္
ရန္ကုန္
11-09-2018
For rent
4,000.00Ks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
05-09-2018
Have u ever dreamed about staying at the luxurious fully furnished lake house that is just beside
9,000.00Ks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
14-09-2018
အမ်ိဴ းသမီးသီးသန္႔အေဆာင္ ငွါး
40,000.00Ks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
09-09-2018
For Vacations & Rent(1daY)
50,000.00Ks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
31-08-2018
A jade ေက် ာက္စိမ္း အပြင့္ တစ္ပြင့္ ၁ကလပ္
50,000.00Ks
ေရာင္းခ်ရန္
ရန္ကုန္
29-08-2018
အိမ္ဌားမည္။
150,000.00Ks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
05-09-2018
တိုက္ခန္းဌား
180,000.00Ks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
06-09-2018
Showing 1-10 of 622 items
အိမ္ျခံေျမဝယ္၊ေရာင္း၊ငွား၊အလဲအထပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာ အိမ္ျခံေျမႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို တတ္ကၽြမ္းေသာအိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားကလုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း (အိမ္မ်ား၊ တိုက္ခန္းမ်ား၊ ေျမကြက္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္အခန္းမ်ား၊အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာမ်ား အစရွိသည့္ အိမ္ျခံေျမ) မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကိုျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပေပး ေနပါသည္။ မ်က္စိတစ္မွိတ္အတြင္း အိမ္ျခံေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခက္အခဲမ်ားေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္
+
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ