အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း

Warehouse Rent In Zay Kabar (ID-246)
50Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
ရန္ကုန္
24-09-2018
Warehouse Rent in Shwe Lin Ban (ID-227)
78Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
လိႈင္သာယာ
24-09-2018
Factory Rent in East Dagon (ID-244)
44Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
ဂံုျမိဳ့သစ္(အေရွ)
21-09-2018
Warehouse Rent in Shwe Pyi Thar (ID-243)
120Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
ေရႊျပည္သာ
21-09-2018
Warehouse Rent in Shwe Lin Ban (ID-232)
258Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
လိႈင္သာယာ
21-09-2018
Apartment Sale in Sanchaung (ID-260)
700Lks
ေရာင္းခ်ရန္
စမ္းေခ်ာင္း
21-09-2018
Warehouse Rent in Shwe Pyi Thar (ID-242)
23Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
ေရႊျပည္သာ
21-09-2018
Factory Rent In Shwe Pyi Thar (ID-241)
140Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
ေရႊျပည္သာ
21-09-2018
Warehouse Rent in Shwe Pyi Thar (ID-240)
72Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
ေရႊျပည္သာ
20-09-2018
Office Rent in Tarmwe (ID-35)
18Lks
ငွါးရမ္းျခင္း
တာေမြ
20-09-2018
Showing 1-10 of 622 items
အိမ္ျခံေျမဝယ္၊ေရာင္း၊ငွား၊အလဲအထပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာ အိမ္ျခံေျမႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို တတ္ကၽြမ္းေသာအိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားကလုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း (အိမ္မ်ား၊ တိုက္ခန္းမ်ား၊ ေျမကြက္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္အခန္းမ်ား၊အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာမ်ား အစရွိသည့္ အိမ္ျခံေျမ) မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကိုျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပေပး ေနပါသည္။ မ်က္စိတစ္မွိတ္အတြင္း အိမ္ျခံေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခက္အခဲမ်ားေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္
+
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ