အပိုအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

 Fix it Pro ကားအစင္းေဖ်ာက္ စုတ္တံေလး အား မႏၱေလး တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
3,000Ks
အပိုအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
မႏၱေလး
13-03-2018
 Fix it Pro ကားအစင္းေဖ်ာက္ စုတ္တံေလး အား မႏၱေလး တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
2,000Ks
အပိုအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
မႏၱေလး
12-03-2018
Kia Bongo Injector အား ေျမာက္ဥကၠလာပ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
150,000Ks
အပိုအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ေျမာက္ဥကၠလာပ
18-02-2018
ျပသည္ ၁-၃ ပစၥည္းမ်ား
ႏွစ္ဘီးတပ္ယာဥ္မ်ားသည္လည္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈလိုအပ္ပါသည္။ အစီအစဥ္မ်ားက ရိုးရွင္းသည့္အတြက္ ဤတာဝန္ကို သင္ကိုယ္တိုင္လည္းလုပ္နုိင္ပါသည္။ ဤအပိုင္းတြင္ပဲ ဆိုင္ကယ္၊စကူတာ၊စက္ဘီးႏွင့္ တျခား ႏွစ္ဘီးတပ္ယာဥ္မ်ား၏ အပိုပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအားလံုးကို အနည္းဆံုးေစ်းျဖင့္ရွာေဖြေတြ႔ရွိနုိင္ပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္