ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား

Subaru Sambar အား မႏၱေလး တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
76Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
မႏၱေလး
16-03-2018
Toyota TownAce 2006 အား စမ္းေခ်ာင္း တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
155Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
စမ္းေခ်ာင္း
14-03-2018
Daihatsu hijet 2008 အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
94Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
ရန္ကုန္
12-03-2018
Kia Bongo III 2007 အား မဂၤလာဒံု တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
130Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
မဂၤလာဒံု
11-03-2018
Kia Bongo II 2008 အား မဂၤလာဒံု တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
135Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
မဂၤလာဒံု
11-03-2018
Hyundai Porter II 2008 အား မဂၤလာဒံု တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
130Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
မဂၤလာဒံု
11-03-2018
Hyundai Porter II 2008 အား မဂၤလာဒံု တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
130Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
မဂၤလာဒံု
11-03-2018
Mitsubishi Fuso Canter 2011 အား မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
210Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔
10-03-2018
Hyundai Porter II 2007 အား မဂၤလာဒံု တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
120Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
မဂၤလာဒံု
10-03-2018
Toyota Dyna 200 2009 အား မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
175Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔
10-03-2018
Suzuki Carry Truck 2008 အား လိႈင္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
96Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
လိႈင္
09-03-2018
Suzuki Carry Truck 2014 အား လိႈင္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
105Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
လိႈင္
09-03-2018
Daihatsu Hijet 2008 အား လိႈင္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
110Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
လိႈင္
09-03-2018
HIJET-2006 အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
85Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
ရန္ကုန္
09-03-2018
Daihatsu Hijet 2008 အား လိႈင္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
115Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
လိႈင္
09-03-2018
ဆန္းဒါးလိုက္ထရတ္ အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
53Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
ရန္ကုန္
08-03-2018
Mazda Bongo အား ရန္ကုန္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
165Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
ရန္ကုန္
08-03-2018
Daihatsu Hijet 2007 အား လိႈင္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
93Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
လိႈင္
08-03-2018
Suzuki Carry Truck 2009 အား လိႈင္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
99Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
လိႈင္
08-03-2018
Daihatsu Hijet 2008 အား လိႈင္ တြင္​ ipivi.com မွတဆင္​့ ဝယ္​ယူပါ။
99Lks
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အထူးယာဥ္မ်ား
လိႈင္
08-03-2018
ျပသည္ ၁-၂၀၆၄ ပစၥည္းမ်ား
ကုန္တင္ကားအသစ္မ်ား ႏွင့္ တပတ္ရစ္ကုန္ကားမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ ipivi ဝဘ္ဆိုက္တြင္ အမိႈက္ကားမ်ား၊ပစ္ကပ္ကုန္ကားမ်ား၊ပံုးကားမ်ား၊ေနာက္တြဲယာဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးႏွင့္ အျခားအသံုးတည့္သည့္ ကုန္ကားမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။
အခမဲ့ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းပါ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္မည္